Verdens økonomiske forum spår at det må bygges to milliarder nye hjem de neste 80 årene. Dette er et direkte resultat av befolkningsvekst, aldrende befolkning og en økning i husstander med én til to personer.

FNs menneskerettighetsråd rapporterer at boligprisene øker i et urovekkende tempo, noe som gjør boligkjøp uoverkommelig for middelklassen. Hvordan disse boligene skal bygges, vil være et viktig tema i mange land. Det handler ikke bare om ressursmengden: I vår tid med global oppvarming og klimaendringer må land redusere karbonutslipp og finne bærekraftige løsninger.

Hva betyr det å bo og leve urbant?

Å bo og leve i byer innebærer å innrede boliger med multifunksjonelle møbler i multifunksjonelle rom, å utnytte plassen optimalt fordi den er begrenset, og å redusere karbonavtrykket gjennom resirkulering og andre miljøvennlige hensyn.

«Alle er klar over den globale befolkningsveksten og tiltakende urbaniseringen og utfordringene dette vil skape i nær fremtid med å bygge boliger til alle. Plassen vi har til rådighet, blir knappere, så kostnadene ved å bo i byer blir bare høyere. Bygging av boliger i større byer vil endre seg i fremtiden. Boligene blir mye mindre, og leilighetskomplekser vil inneholde felles fasiliteter som beboerne kan bruke etter behov», sier Roland van der Velden, innovasjonssjef i Bruynzeel Storage Systems

Mindre boareal

Urbaniseringsbevegelsen brer om seg. Dette er en arkitekturretning og sosial bevegelse som går inn for å redusere boarealet. Ord som for eksempel mikrohus og minibolig brukes også om den samme ideen om å leve på et mindre boareal og redusere karbonavtrykket.

«Mikrohus er en livsstil eller et behov. Det avhenger av stedet. Men så å si hvert eneste kontinent og land sliter med plassmangel», sier Joao Pereira, sjefsarkitekt for High 6-prosjektet til Tengbom.

Pilotprosjekt

Bruynzeel fokuserer på bærekraftige, plasskapende løsninger. Nylig avsluttet selskapet et spennende og innovativt pilotprosjekt om urbane boformer som de kalte «den fleksible veggen». Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Tengbom, et av verdens største arkitektfirmaer, og OBOS, som er en av Nordens største boligbyggere.

Sjefsarkitekt Joao Pereira forteller:

«Det er et stort marked og et økende behov for å finne produkter som tilfredsstiller brukernes behov hjemme og på jobben.»

high-6-Tengbom-Bruynzeel-Storage-Systems

Bilde: High 6-prosjektet til Tengbom

Van der Velden forklarer:

«Gjennom plassbesparende urbane løsninger som denne fleksible veggen, kan vi bidra positivt til boligproblemet. Det er enkel matematikk: Et mindre hus trenger færre bygningsmaterialer og mindre oppvarming (eller kjøling), og derfor har det et mindre fotavtrykk. Det gir også likere muligheter for folk til å bo i eller i nærheten av store byer.»

Prototypen til den fleksible veggen er testet i en av OBOS-blokkene i Sverige. Det er et multifunksjonelt møbel som kan forvandle rom etter funksjonelle behov. Det letter utførelsen av daglige aktiviteter ved å gi folk plassen de trenger, når de trenger den.

«Om dagen kan det brukes som arbeidsområde, spiseplass eller lekerom for barna, og om kvelden og natten kan det gjøres om til soverom», sier Roland van der Velden.

Kilder:
weforum.org
ohchr.org

Intervju
Joao Pereira, sjefsarkitekt for High 6 i Tengbom
Roland van der Velden, innovasjonssjef for Bruynzeel Storage Systems