Nyheter

Bruynzeel: 90 % CO2-besparelse mulig i bygninger

17-11-2022
CO2-besparelse

Pressemelding

Bruynzeel: 90 % CO2-besparelse mulig i bygninger

Panningen, Nederland, 17. november 2022

Ifølge FN¹ står bygninger for nesten 40 % av de årlige karbondioksidutslippene i verden. Bruynzeels smarte mobile lagringssystem kan redusere miljøfotavtrykket til bygninger med 50 %. Sammenlignet med nybygg (eller påbygg) kan dette føre til 90 prosent reduksjon i et byggs karbondioksidutslipp. Bruynzeels systemer har de laveste CO2-nivåene i vår bransje. Bruynzeel, som er europeisk markedsleder innen plassbesparende lagringssystemer, er klimanøytral i sin egen virksomhet (Scope 1 og 2, Green House Gas-protokollen2). Dette er undersøkt og bekreftet av Deloitte. I tillegg har Bruynzeel forpliktet seg til å følge Science Based Targets (SBTi3)-initiativet for å oppnå "Net Zero" for Scope 1, 2 og 3 innen 2045. Det er Bruynzeels ambisjon som "the footprint reduction company" å ytterligere styrke sin posisjon som mest bærekraftige produsenten i vår bransje i årene som kommer.

Alternativ til nybygg

Når bedrifter, bibliotek og museer trenger mer plass, vurderer de ofte å utvide, utvide med nye bygg eller øke den eksterne lagerkapasiteten. Muligheten for å optimalisere eksisterende gulvareal blir ofte oversett. En bedre utnyttelse av eksisterende kvadratmeter kan gi store besparelser. På denne måten slipper du også å legge til unødvendige ekstrakostnader til oppvarming, kjøling, belysning og rengjøring av tilleggsarealer. I tillegg til besparelser på investeringer, ledetider for planlegging og byggetillatelser, byggematerialer og utfordringer i arbeidskapasitet, er karbonavtrykket som kan reduseres på denne måten over 20 år betydelig: opptil 90 %!

Ambisjoner for bærekraft

Bruynzeel ønsker alltid å gå foran og samarbeider gjerne med partnere og kunder for å realisere bærekraftsambisjoner og heve nivået. En nøkkelrolle for karbonnøytraliteten til Bruynzeels egen virksomhet (Scope 1 og 2) og SBTi3s "Net Zero"-mål for 2045 er at all energi som brukes i sin egen fabrikk i Nederland, genereres helt bærekraftig av et stort nederlandsk biogassprosjekt og via lokal sol- og vindenergi.

steel-comparison

En viktig del av strategien er også anvendelsen av Bruynzeel GreenSteel®, som allerede gjør det mulig å gjøre Bruynzeels lagringssystemer stort sett karbon- og klimanøytrale. Bruynzeel samarbeider også med partnere i stålindustrien for å ta i bruk hydrogenprodusert stål så raskt som mulig. Inntil da har Bruynzeel som mål å forsyne minst 50 % av sin produksjon med Bruynzeel GreenSteel®, som for tiden er det mest bærekraftige stålet gjennom akkrediterte sertifikater.

Bruynzeel ønsker dermed å oppmuntre bedrifter og myndigheter til å inkludere mer ambisiøse og objektive bærekrafts kriterier i nye prosjektanskaffelser for å få til en reell endring. Bruynzeel stiller også stadig strengere krav til bærekraft til alle sine leverandører.

Betydelige besparelser innen energi, vann og kjemikalier

co2-comparison

Bruynzeel er den eneste aktøren i vår bransje som bruker en spesiell produksjonsprosess med høy andel ikke-galvanisert og ikke-oljet materiale. Dette gir store besparelser når det gjelder bruk av energi, vann og kjemikalier i produksjonsprosessen. For tiden er 95 % av Bruynzeels totale stålforbruk allerede "ikke-galvanisert" og over 75 % ikke-oljet, noe som sparer mer enn 50 % i karbonavtrykk sammenlignet med gjeldende standard i vår industri, og også i nærliggende industrier der stål brukes .

Alexander Collot d'Escury, administrerende direktør i Bruynzeel Storage Systems: "Bærekraft har lenge vært en del av vårt DNA. Å bringe våre egne karbondioksidutslipp ned til netto null er en målestokk i vår bransje over hele verden. Vi kan hjelpe kunder med å ta store skritt mot å oppnå sine bærekrafts mål. Våre løsninger kan bidra til en enestående 90 prosent reduksjon i karbondioksidutslipp sammenlignet med nybygg. Med dagens materialer, mangel på ansatte og byggetillatelsesproblemer er det også mye billigere og raskere å få til. Med stadig færre og dyrere kvadratmeter i vestlige land, blir våre løsninger raskt stadig mer interessante for kunder i en rekke forskjellige internasjonale markeder."

For mer informasjon:              
Bruynzeel Storage Systems
Marius Schlatmann, Group Marketing Manager
Tel. +31 (0) 77- 306 90 00
E-post: marketing@bruynzeel.org
Nettsted: www.bruynzeel-storage.com

Vedlegg: Illustrasjoner https://bruynzeel.filecamp.com/s/I8uJdb7LCP4Uswaq/fo
Kilde¹: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/building-sector-emissions-hit-record-high-low-carbon-pandemic
Kilde²: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table
Kilde3: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table

Oversikt
Informasjonskapsler

Vi ønsker å bruke informasjonskapsler (cookies) og ber om din tillatelse til å bruke dem.

De nødvendige er alltid aktive; når du klikker på "godta alle informasjonskapsler", godtar du alle valgfrie informasjonskapsler. Hvis du ønsker å velge hvilke informasjonskapsler du vil godta, vennligst klikk på "Innstillinger for informasjonskapsler".

Innstillinger for informasjonskapsler

Vi ønsker å bruke informasjonskapsler og ber om din tillatelse til å bruke dem.

Nødvendige informasjonskapsler hjelper oss å gjøre nettstedet bedre ved å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigering og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere ordentlig uten disse informasjonskapslene.

Anonyme statistikkinformasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende interagerer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Analytiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon.

Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.