CSR policy

VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Hos Bruynzeel bryr vi oss om fremtiden. Vi ønsker å bidra til en bedre verden for en raskt voksende befolkning der det er et økende behov for effektiv bruk av plass og naturressurser. Smart lagring gjør en forskjell, umiddelbart og på ubestemt tid. Ikke bare ved å velge riktige materialer og optimalisere produksjonsprosessene, men dessuten ved å redusere det fysiske fotavtrykket til kundene våre. Plassskapende løsninger sikrer at hver m2 brukes meningsfullt og skaper dermed plass for fremtidig bruk.

Vi har som mål å gjøre de riktige tingene for planeten vår og dens befolkning og å ha en positiv innvirkning på livene til våre ansatte, deres familier og lokalsamfunnet, og vi inviterer alle våre interessenter til å bli med på vår reise mot en bedre fremtid. Hver eneste dag og fremover, for det er ingen tid å kaste bort!

Bruynzeel har oppnådd bærekraftsvurderingen Silver fra Ecovadis, og plasserer oss blant de 20 % mest bærekraftige selskapene. 

Bruynzeel forplikter seg til Science Based Targets (SBTi). SBTi-baserte mål gir en klart definert vei for bedrifter til å redusere utslipp av klimagasser (GHG), og bidrar til å forhindre de verste effektene av klimaendringer og fremtidssikre forretningsvekst.
Environment

MILJØ

  • Materiell helse: Vi fokuserer på materiell reduksjon av miljøpåvirkning. Innen 2030 tar vi sikte på 100 % bruk av Bruynzeel GreenSteel og å ha erstattet all plastemballasje med resirkulerbare eller biobaserte alternativer.
  • Materialgjenbruk: Gjenbruk av materialer som ingredienser for nye produkter eller bruksområder vil sette en stopper for utnyttelsen av planetens naturressurser. Vi fokuserer på 3 pilarer: Lev lenge – Lev på nytt – Lev for alltid. Målet er at 90 % av materialvolumet vårt kan gjenbrukes innen 2030.
  • Vannforvaltning: Vann = liv. Vi produserer økologisk bevisst ved å implementere nyeste teknologier for å forhindre forurensning eller redusere behovet for vann i våre prosesser. 
  • Fornybar energi: Vi anskaffer 100 % lokal fornybar elektrisitet fra sol- og vindinstallasjoner og grønn gass fra lokale gjennvinningsstasjoner.
Social

SOSIAL

  • Sosial kapital: Vi har som mål å ha positiv sosial innvirkning på lokalsamfunnene der vi har våre kontorer. Vi støtter lokal bedrifter ved å øke våre lokale innkjøp, aktiv bruk av sosiale arbeidsplasser og ved å skape karrieremuligheter. 
  • Menneskerettigheter: Vi støtter verdenserklæringen om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter og etisk handelsinitiativs grunnkode.
  • Menneskelig kapital: Likestilling er grunnlaget for vår sysselsettingspolitikk. Bærekraftig arbeidsplass for våre ansatte og deres muligheter til å vokse støttes aktivt ved å stimulere til kontinuerlig læring.
  • Helse og sikkerhet: Vi er forpliktet til å oppfylle de høyeste helse- og sikkerhetsstandardene – slik at alle kan utføre jobben sin trygt.
Governance

STYRESETT

  • Integritet: Vi utfører virksomheten vår ærlig, åpent og med integritet. Vi forbyr strengt restriktive avtaler eller praksis, som prisfastsettelse, begrensning av levering av varer eller tjenester, budrigging, markedsdeling eller misbruk av en dominerende stilling.
  • Samsvar: Bruynzeel Code of Conduct angir standardene vi forventer fra våre ansatte og alle våre interessenter.

NETTO NULL I 2035

For å nå målet vårt om å bli Net Zero i 2035 har vi implementert en ny CSR-policy med ambisiøse mål. Interessert i å lese mer om vår reise fra nåværende virkelighet til en bedre fremtid?

LAST NED VÅR CSR-POLITIK

Informasjonskapsler

Vi ønsker å bruke informasjonskapsler (cookies) og ber om din tillatelse til å bruke dem.

De nødvendige er alltid aktive; når du klikker på "godta alle informasjonskapsler", godtar du alle valgfrie informasjonskapsler. Hvis du ønsker å velge hvilke informasjonskapsler du vil godta, vennligst klikk på "Innstillinger for informasjonskapsler".

Innstillinger for informasjonskapsler

Vi ønsker å bruke informasjonskapsler og ber om din tillatelse til å bruke dem.

Nødvendige informasjonskapsler hjelper oss å gjøre nettstedet bedre ved å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigering og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere ordentlig uten disse informasjonskapslene.

Anonyme statistikkinformasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende interagerer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Analytiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon.

Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.