Thoraxklinikken, Sahlgrenska univeristetsykehus, Gøteborg
Den 19.02 var vi på Bruynzeel Storage Systems AB invitert til å være med på innvielsen av den nye intensivavdelingen på thoraxklinikken på Sahlgrenska, Gøteborg. Her tar man imot pasienter som er i behov av intensiv pleie etter en operasjon eller transplantasjon av hjerte eller lunger. Det kreves høyteknologisk medisinteknisk utstyr og overvåkning på en avdeling for så alvorlig syke pasienter.

Vi ble invitert med på en rundtur i lyse, fine lokaler der vi får høre mer om den seneste teknologien. Belysningen på avdelingen følger dagslyset, hvilket innebærer at det er varmere lys på morgenen som så øker til full lysstyrke i løpet av dagen. På kvelden dempes belysningen igjen, for så å slukkes ned på natten. Det har viset seg at både pasienter og personal trives bedre med en lyssetting som følger døgnrytmen.

To av sykehussengene er utstyrt med lydanlegg som spiller rolig og behagelig musikk. Studier viser at musikk virker beroligende på pasienten, hjertefrekvensen går ned og angst dempes. Om det oppstår en akutt situasjon med pasienten i sengen ved siden av, blir musikken avbrutt av et lydisolerende brus som gjør at arbeidet rundt omkring høres så lite som mulig.

I forbindelse med ombyggingen har vi fått levere mobile skap, og de har flyttet sitt lager og oppbevaring for sterile artikler til en større plass enn tidligere. Lageret er oppdelt i en steril avdeling med faste hylleseksjoner hvor sterile artikler oppbevares, og en avdeling med mobile skap for øvrige artikler. Thoraxklinikken valgte i forbindelse med planleggingen av de nye lokalene å installere ett elektrisk rullearkiv. De har fremfor alt innredet systemet med skuffer, delvis for at det rommer mer, men også fordi de ikke samler like mye støv som åpne hyller. De åpne områdene som finnes er glatte og lette å holde rent.