Fra mandag 7. juni til fredag 11. juni er det International Archives Week. Dette arrangeres for tredje år på rad av ICA, International Council on Archives. ICAs oppdrag er å fremme bevaring og bruk av arkiver over hele verden for å beskytte og forbedre verdens samlinger av minner og forbedre kommunikasjonen samt respektere kulturelt mangfold.

En rekke temaer blir fremhevet under International Archives Week. Ett av disse er «Samarbeid og nettverk». Selv om vi i Bruynzeel ikke er arkivarer, ønsker vi å sikre at kulturelle eiendommer blir beskyttet og bevart for fremtidige generasjoner. Derfor ønsker vi å samarbeide med internasjonale arkiver.

Archive-storage_Bruynzeel-Storage-Systems

Bevaring handler ikke bare om oppbevaring av dokumenter, men også om å beskytte kunnskap og informasjon. Frigjøring av informasjon er verdifullt hvis vi kan trekke ut kunnskap fra den, som kan brukes til å ta bedre beslutninger som påvirker hverdagen vår. Kunnskap som kan frigjøres for å forbedre fremtiden.

Bruynzeel sørger for at materialene som kundene lagrer i lagringssystemene, blir bevart på best mulig måte. Bevaringen er av stor betydning. Å bevare fortiden og forstå historien er avgjørende for å gå i riktig retning inn i fremtiden. Vi går gjennom hvordan arkivområdet kan organiserer så optimalt som mulig, sammen med arkivarer, og vi diskuterer også bevaringsløsninger og hvordan de kan beskytte brukerne og gjenstandene på best mulig måte.

Compactus-DynamicII_Bruynzeel-Storage-Systems

Oppbevaring av historiske dokumenter krever spesifikke forhold for sikker og langsiktig bevaring. Ventilasjonskanaler og filtre sørger for et optimalt klima som beskytter arkivet mot støv og mugg. I tillegg til klimakontroll har Bruynzeels mobile hyller en rekke funksjoner for å bevare historiske arkivsamlinger.

Det er også mulig å velge nattmodus. Systemet parkerer automatisk med mellomrom mellom enhetene over natten, noe som gir luftgjennomstrømming og eliminerer innestengte luftlommer – en veldig nyttig funksjon i klimakontrollerte miljøer.

I tillegg kan systemet kobles til bygningens brannalarm. Når en alarm går av, kan lagringssystemet automatisk stenges eller åpnes, avhengig av om du vil beskytte det mot røyk eller åpne det for å la brannslukking med gass eller vann få tilgang til hyllene.

Det er ikke bare viktig å lagre dokumenter på riktig måte, men det må også være mulig å lagre konfidensiell informasjon sikkert. Mobile lagringssystemer kan også spille en viktig rolle der. Tenk på PIN-koder for autorisert tilgang og innbruddsbeskyttelse

«Det er også fint at skapene lett kan låses, slik at ingenting kan forsvinne»

Klaas Kan

Ansatt i Schiphols hittegodsavdeling

Hvis man trenger et nytt arkiv eller endring av et eksisterende arkiv, blir de ovennevnte elementene diskutert med arkivaren og teamet. På denne måten blir det ideelle arkivet skapt gjennom samarbeid mellom arkivspesialister og Bruynzeel-ansatte.

Vil du vite hvordan arkivet ditt kan organiseres på en optimal måte?
Ta gjerne kontakt med én av våre arkivspesialister.