Den 18. Mai feirer vi den internasjonale museumsdagen (IMD). En dag der vi markerer våre museers betydelse for blant annet samfunnsutviklingen, kulturell utveksling og gjensidig forståelse. I fjor deltok 37000 museum i 156 land for å feire denne dagen! Årets tema er «hyperconnected museums: New approaches, new publics».

Intelligente oppbevaringsløsninger

Bruynzeel har lang erfaring av innredning og design av museumsmagasiner. Kontinuerlig voksende samlinger leder til at museene før eller senere går tom for golvplass for oppbevaring. Derfor er det viktig å få hjelp med å tenke rett når museet skal optimere den plassen de allerede har.

Ett bra eksempel på en innovativ og plassbesparende løsning er det nye magasinet på Museum Aan de Stroom (MAS), der konservatoren bestemte seg for oppbevaringssystemet Compactus Double Decker. Den toetasjes løsningen fra Bruynzeel beriker besøksopplevelsen ettersom att samlinger som ellers skulle vært utilgjengelige for publikum kan vises frem. I tillegg kan lokalenes kapasitet utnyttes optimalt.

Ved å installere det mobile oppbevaringssystemet kunne museets uerstattelige samling oppbevares både synlig og sikkert.

«Vår største utfordring var å kunne oppbevare en stor del av samlingen på en kompakt måte i depotet og samtidig gjøre den tilgjengelig for publikum. Bruynzeel utviklet en skreddersydd løsning for at vi skulle nå dette målet» – Magasinansvarlig på MAS Visible Storage Depot

Våre rådgivere hjelper gjerne til med å finne en løsning som optimerer din plass og oppfyller de spesielle krav som samlingen, brukeren og miljøet stiller på oppbevaringssystemet.

Noen av våre kunder inkluderer: British Museum, Le Louvre Lens, Kunsthistorisches Museum Wien, Rijksmuseum Amsterdam, Landeshauptstadt München, Norwegian Museum, The Nordic Heritage Museum, MAS Museum Aan de Stroom, och Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibiotek og Arkiv.