Kaldvalset stål uten oljebehandling eliminerer kjemisk avfall

Som produsenter av oppbevaringssystemer i stål, bruker vi høykvalitativt stål vær dag. Vi produserer over 2500 kilometer stålprodukter vert år og kan sirkulere jorden med de produkter vi har produsert de seneste 16 årene. La oss gå tilbake i tiden, ca. 40.000 kilometer stålprodukter og se på vår produksjonsprosess. For 16 år siden designet vi en ny produksjonslinje, med kodenavnet «Beauty». Denne produksjonslinje ble etablert med flere mål i tankene, minske produksjonstid og kostnad for våre kunder og spare resurser der vi kan.

Besparinger

Besparingen av resurser var vellykket. Vår produksjonslinje bidrog til å spare: 300.000m³ gass, 10.000 kilo kjemikaler, 20.000 kilo kjemisk avfall og 13.000m³ vann!

Oljebehandlet vs. ikke oljebehandlet stål

Ett stort bidrag til disse besparinger var overgangen fra oljebehandlet til ikke oljebehandlet stål. Stål er vanligvis oljebehandlet når det sendes fra stålprodusentenes anlegg, for å forhindre korrosjon og forlenge holdbarheten. Vi vet at olje er ett fossilt drivstoff, som dessuten har en negativ innvirkning på naturen. Å redusere bruken av olje innebærer bare fordeler. Bruken av ikke oljebehandlet stål betyr at olje ikke påføres stålet, og det betyr også at oljen ikke må tas bort før produksjonsprosessen kan begynne. Det fins flere fordeler med å ikke påføre olje på stålet, men i denne artikkelen ligger fokus på vår produksjonsprosess.

Vad det innebærer å fjerne olje fra stål

Vanligvis er det første steget i produksjonsprosessen å fjerne oljen fra stålet. Stålet vaskes med en blanding av vann og kjemikaler. Avfallsproduktet blir ett slam som består av en blanding av vann, kjemikaler og olje. Dette slammet må transporteres bort, vanligvis ved at et anlegg brenner slammet og slipper ut røyken i lufta. Stålet behandles deretter med et fosfatbelegg for å øke korrosjonsbestandigheten og som grunning for andre belegg eller lakkeringer.

Forskjellen å bruke ikke oljebehandlet stål

På grunn av de framskritt vi har gjort i vår produksjonsprosess bruker vi ikke lengre oljebehandlet stål. Vi kan også pulverlakkere stålet før det formes. Dette garanterer en 100% belegning som krever mye mindre pulverlakk. Å benytte mindre råmateriale er igjen et utrolig steg fremover.

Så hvorfor finnes det fremdeles de som bruker oljebehandlet stål?

For å kunne bruke stål som ikke oljebehandles måtte vi bytte ut hele vår produksjonsprosess og anlegg. En enorm investering i tid, penger og kunnskap som krevde et tett samarbeid med maskinprodusenter, stålleverandører og våre egne eksperter. Vi byttet vår logistikkprosess for å bestille stålet og måtte dessuten bytte pulverlakken og sammen med vår leverandør utvikle et helt nytt produkt.

Stolt

16 år etter at vi sluttet å bruke oljebehandlet stål har vi oppnådd en produksjon på totalt 40 000 kilometer og vi er veldig stolte. Å kunne levere produkter med høy kvalitet til våre kunder og bidra til å bevare miljøet er en win-win situasjon. Det faktum at mange andre produsenter nå vurderer å gå ifra bruken av oljebehandlet stål er et positivt tegn som vi er veldig ivrig med å støtte. I løpet av de seneste 16 årene har vi fått mange spørsmål om vår produksjonsprosess. Fra (stål) produsenter og andre. Flere har allerede besøkt vår fabrikk i Nederland og har sett de utrolige fordelene.

VI JOBBER FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID!