Samarbeidet

Arbeidet med den fleksible møbelveggen ble startet av arkitektfirmaet Tengbom og den nordiske boligutvikleren OBOS, som utførte en mulighetsstudie om fleksible vegger. De tok kontakt med Bruynzeel Storage Systems og spurte om vi ville være interessert i å utvikle en prototype av en fleksibel møbelvegg spesiallagd for husholdninger i byer.

Resultatet ble et samarbeid mellom de tre selskapene, der hver av dem bidro med sin kompetanse. Tengbom sto for utformingen, Bruynzeel for den faktiske produktutviklingen av møbelveggen, og OBOS hadde leiligheter der vi kunne teste og bruke produktet. 

Prosjektets start

«Det hele begynte med ideen om å skape rom som kan endres med brukerens behov gjennom livet, både hjemme og på jobben. I tillegg ville vi tilby et produkt som er både brukervennlig og sosialt bærekraftig.»

– Joao Pereira, sjefsarkitekt i Tengbom

Markedet for smarte løsninger for små boarealer vokser fordi verdens befolkning og urbanisering er i kontinuerlig vekst. Fremtidens boliger i større byer vil endre seg og bli mye mindre. Plassen til boligformål i byer er begrenset, og derfor koster det enormt mye å bo der.

«Vi ser at det er en etterspørsel etter plasseffektive leiligheter, og vi hadde et ønske om å tilby leiligheter med effektiv arealutnyttelse til en god pris.»

– Mathias Karlstad, utviklingssjef i OBOS

Bærekraft

I et bærekraftperspektiv er bygging av mindre boliger svært gunstig. Mindre boliger krever færre materialer til byggingen, og de krever mindre energi til oppvarming eller belysning.

«For meg er det helt åpenbart at flertallet av fremtidens mennesker ikke kan bo i og heller ikke vil ha råd til boliger på 100 m2 eller mer. Hvis vi kan skape rom basert på våre daglige aktiviteter, er det heller ikke lenger nødvendig. Hvis dette lar seg gjøre og det skaper en romslig følelse, er det ikke nødvendig å ha disse store husene lenger til så mange mennesker!»

– Roland van der Velden, innovasjonssjef i Bruynzeel Storage Systems

Den fleksible møbelveggen

Den fleksible møbelveggen er et multifunksjonelt møbel med ulike funksjoner. I dette tilfellet fungerer den som en bevegelig møbelvegg som består av en seng, en spiseplass eller et arbeidsområde. 

Møbelveggen er en skinneløs mobil løsning som styres via fjernkontroll og brukergrensesnitt.  Konseptet tilrettelegger for daglige aktiviteter ved å gi oss plassen vi trenger, når vi trenger den. Du kan bruke veggen som romdeler. Da får du et soverom på den ene siden, og så et mindre rom på den andre. Du kan også legge sammen sengen og sette møbelveggen inntil en annen vegg. Da skaper du mer plass til andre formål på dagtid når du ikke har bruk for et soverom.

 «Vi forstår at leiligheter med bare faste vegger er noe veldig gammeldags. Vi trenger å skape nye og smartere løsninger. Jeg har stor tro på at denne typen produkter og løsninger kan bidra til nye produkter for fremtiden.»

– Joao Pereira, sjefsarkitekt i Tengbom