WEST LONDON UNIVERSITY

MODERNE BIBLIOTEK I HJERTET AV SKOLEOMRÅDET

«Mobile reoler var avgjørende for å skape fleksibilitet i rommet.»

Julian Roland, Head of Customer Experience, Library Services, University of West London

Det nye biblioteket til University of West London er fordelt over fire nivåer og har en paviljong for gruppestudier, en stilleetasje og 2 km med reoler. Biblioteket er selve midtpunktet i institusjonens skoleområdeutvikling til 50 millioner pund. Arbeidet med Paul Hamlyn-biblioteket ble sluttført i september 2015 og ble designet av det britiske arkitektfirmaet Bond Bryan. Det er delvis snakk om oppussing og delvis nybygg, og den moderne glasskledde paviljongen har utsikt over et indre atrium.

For å oppnå ambisjonen om å skape et moderne og fleksibelt bibliotek i hjertet av skoleområdet trengte universitetet en sofistikert lagerløsning. Julian Roland, Head of Customer Experience Library Services ved University of West London, var et sentralt medlem av teamet som fikk i oppdrag å utvikle biblioteket. «Noe av det første jeg gjorde, var å se på kapasiteten og planen for reoler», forteller han. Roland og prosjektteamet – som besto av akademiske bibliotekarer som var kjent med universitetets lagerbeholdning – vurderte hvordan bøkene de hadde skulle passes inn i de tilgjengelige lineære målene. Beholdningen ble planlagt etter Deweys desimalsystem, som er den allment aksepterte standarden for klassifisering av bibliotekbøker. «I utgangspunktet gikk vi veldig systematisk til verks. Vi så på hver reol og vurderte hva vi ville få plass til der.»

«Vi visste at vi trengte en pålitelig leverandør av fagbiblioteker. Bruynzeels erfaring og kompetanse var de viktigste faktorene da vi besluttet å bruke dem.»

Tim Wales, Director of Library Services, University of West London

Mål om 75 prosent kapasitet
Roland og teamet begynte med gulvarealet og matchet beregningene med plassen som krevdes for hvert Dewey-nummer, slik at det ble naturlige, logiske avstander mellom hver etasje. «Vi tok også med planer om utvidelse – med sikte på å fylle 75 % kapasitet. Det var egentlig en ganske stram tidsfrist. Byggearbeidet skjedde rundt oss, og vi satte bøker i reolene – med hansker, refleksjakker og hjelmer på – helt fram til siste minutt. Til tross for noen småproblemer mot slutten, var utregningene vi hadde gjort ganske perfekte.»

Studentkonsultasjon
Tim Wales, Director of Library Services, hadde sluttet seg til universitetet midt i prosjektet, etter at byggingen allerede var påbegynt. «Bibliotekutformingen hadde derimot enda ikke blitt sluttført», forteller han. «Det fantes derfor en naturlig anledning til å vurdere og eventuelt revidere ideer fra et studentperspektiv.»

Wales hentet inn hjelp fra de Glasgow-baserte planleggerne Nomad RDC, som gjennomførte en studenthøring og brukte tilbakemeldingene – sammen med sin brede erfaring med design – for å innhente anbefalinger om bibliotekinteriøret.

Blandede studieområder
«Det ble ganske tidlig klart at det fantes et behov for blandede områder», forteller Roland. «Det var godt å få dette bekreftet av studentene selv i undersøkelsene – et ønske om en blanding av sosiale og rolige bibliotekområder.»

Nomads plan om å ha ulike områder i biblioteket for ulike typer studier ble realisert ved å bruke ulike temaer for de tre studieetasjene: vann, fjell og skog. «Tanken er at man starter med den mest bråkete etasjen på nivå én og at det blir stillere etter hvert som man beveger seg oppover i bygningen», sier Roland. «Forventningen om ønsket atferd – og selve funksjonen – for hver etasje kommuniseres tydelig gjennom reoler, møbler og skilting.»

Sentralt i områdeplanleggingen var kravet om å øke lagerkapasiteten uten at det skulle gå ut over den generelle designen og behovet for studieområder for studentene. «Vi har alltid visst at vi ville trenge mobile reoler for å øke kapasiteten», sier Roland. «Mobile reoler var avgjørende for å kunne skape fleksibilitet i rommet.»

Mobile reoler gir fleksibilitet
Bruynzeel leverte elektroniske mobile Compactus-reoler, som er plassert i fellesområdene og kan betjenes av både studenter og ansatte. De mobile reolene har plass til 100 prosent mer enn tilsvarende statiske reoler på samme areal.

«Så snart vi valgte mobile reoler for å dele inn områdene og øke plassen til studiebord, visste vi at vi ville trenge en pålitelig fagbibliotekleverandør som kunne tilby både statiske og mobile reoler», sier Wales. Totalt leverte Bruynzeel over 2 km med reoler: 680 m med mobile reoler og 1990 m med statiske reoler – alle med skreddersydde grafiske endevegger designet av Nomad.

Lagringssystemene har hjulpet University of West London med å oppnå ambisjonen om å skape et moderne bibliotek som oppfyller behovene til moderne studenter. Etter at det ble satt inn lagerplasser med høy tetthet, har biblioteket nå plass til 780 studiearealer, tre PC-laboratorier og 155 faste PC-er. «Det jeg virkelig liker, er at biblioteket ikke er begrenset av veggene sine», sier Roland. «Man føler at studentene kan bevege seg fritt, og det er ingen hindringer i veien – slik at studiemiljøet utvides til andre områder.» Med planer om å opprette en formell arkivtjeneste innenfor universitetets allerede eksisterende bibliotektjenester, og med 24-timers åpningstid på plass allerede, ser framtiden lys ut for Paul Hamlyn-biblioteket.