Sterilsentral Ängelholms Sykehus

I 2019 leverte Bruynzeel Storage Systems to stykker elektrisk drevet kompaktlagring, Compactus® dynamic XTR, til en sterilsentral på kirurgisk avdeling på Ängelholms sykehus.

I den ene kompaktoppbevaringen lagres sterile varer, verktøy, reservedeler til operasjoner. I den andre kompaktoppbevaringen lagres sterilt engangsmateriale til hele avdelingen. Vi møter Conny Svitzler, seksjonsleder for sterilteknisk ved Ängelholms sykehus. Han forteller at de fra sine tidligere lager har økt fra 90 til 500 hyllemeter.

Da vi valgte å investere i kompaktlagring, har vi spart 200 000 svenske kroner i leie av lokaler, og mye spart tid når vi kunne ha hele lageret på en etasje, i stedet for både i kjelleren og på kirurgi.
Conny Svitzler

Seksjonsleder for sterilteknisk, Ängelholms sykehus

Systemet består av perforerte hyller på grunn av sprinkleranlegg, uttrekkshyller på skinner, ulike størrelser på skuffer på skinner, integrert lys og elstyring. Kravene som ble satt var 50 cm fri høyde til tak med LED-belysning. En ting som skiller seg ut ved dette systemet er at kabelsaksene ikke er plassert over systemet, men i bakkant. Det er uttrekkbare hyller som de bruker når de løfter materialet til vognene som blir brukt. Dette er en ergonomisk god løsning siden vognene også får plass i arbeidsgangene i anlegget. Systemet har en lang rampe for å trekke vogner inn i systemet på en bedre måte.