BERGRUMMET SOM BLEV ETT ARKIV

Tenk deg at du starter arbeidsdagen med å gå inn i ett fjell. For arkivarene på Värmlandsarkiv i Karlstad er dette helt normalt. Noen dager i uken befinner de seg i fjellhallen i Zakrisdal og da er det nettopp slik deres arbeidsdag ser ut.

I en tidligere ammunisjonsfabrikk fra 1940-tallet har man 30 meter ned i berggrunnen funnet en gullgruve, i alle fall om man snakker om plass for arkivering. Det kan være vanskelig å finne store nok lokaler for arkiver på denne størrelsen, og å bygge nytt er meget kostbart. Denne løsningen er innovativ med store muligheter for ekspansjon i fremtiden. Spesialtilpassede rom for arkivering har blitt bygget som kapsler inne i fjellhallen.

30 meter under jordens overflate
Materialet som oppbevares i fjellhallen i Zakrisdal er av forskjellig karakter, alt fra gamle kirkebøker og rettsbøker til foretaksarkiv og en del konfidensielt material fra myndigheter. Fellesnevneren på det som havner i fjellhallen, er eldre material som det ikke like ofte blir gjort forespørsler på. Derfor blir det forespurte materialet 2 ganger i uken hentet ut og transportert til Värmlandsarkivet i Karlstad sentrum. I fjellhallen finner vi også et mordene klimaarkiv der glassplater og mikrofilm oppbevares i nøyaktig kontrollert temperatur og optimal luftfuktighet. I Värmlandsarkivs hovedlokaler inne i Karlstad har man satset på finere forskningssaler som er ett populært mål blant universitetsforskere og slektsforskere som kommer hit for å fordype seg innen sine interesseområder.

For å optimere plassen har Bruynzeel tegnet inn en entresol/ dobbeltdekker med en bro som kobler sammen ulike rom i fjellhallen, hvilket forenkler logistikken for de ansatte betraktelig. Dobbeltdekkeren maksimerer arkivplassen gjennom doble hyllesystemer på høyden, og rommer over 28 000 hyllemeter arkivmateriale. Behovet øker stadig og planer for ekspansjon er allerede på god vei.