Avisarkivet i Lund

Et tidligere legemiddellager i Lund ble overtatt av Lund universitet våren 2018 da deler av deres tidligere lokaler ble ansett til å ha for lav standard. Dette lageret har nå blitt et enormt avisarkiv med 32 409 hyller eller 25 930 hyllemeter.

I henhold til lov om plikteksemplar av dokumenter (SFS 1993:1392) har Kungliga biblioteket (KB) rett til å få to eksemplarer og Lund universitetsbibliotek ett eksemplar av hver dagsavis som utgis i Sverige. Det innsendte materialet må lagres slik at etterverden skal kunne ta del i det. Avisene dateres helt tilbake til 1820-tallet. I Lund oppbevares omkring 3 millioner dagsaviser.

Bruynzeel Storage Systems har levert og montert kompaktarkivene i form av Compactus® Original XTR. Rommet har et gulvareal på 1700 kvm og en høyde på omtrent 7 m til takbjelken. Lund University ønsket å utnytte lokalene optimalt, hvilket resulterte i kompaktarkiver på grunnplanet med en frittstående mesanin, og med frittliggende kompaktarkiver ovenpå mesaninen.  Alle hyllesystemer drives med en håndsveiv og er brannsikrede i opptil 30 minutter.  Vi har også levert mesaninen, rekkverket, trappen og heisene

Kompaktarkivet passer perfekt til vårt behov, for vår samling av dagsaviser, og for fremtidig vekst. Mekanikken fungerer bra og er enkel å bruke for våre ansatte. Et mekanisk drevet kompaktarkiv inkl. mesaninen er både ytelseseffektiv og driftssikkert.

Mathias Dowler

Intendent, Universitetsbiblioteket, Avdelningen för Stab och Administration, Lunds Universitet