ARKIVERNES HUS STAVANGER

Wow-faktor på Arkivenes Hus i Stavanger

Bygningen som utgjør Arkivenes Hus gir et imponerende inntrykk når vi ruller inn på parkeringsplassen. Arkitektene som ligger bak den drøyt 14 000 kvadratmeter store bygningen er Lund & Slaatto. I følge deres egen beskrivelse skal fasadens spennende vinkler minne om japansk origami. Vi besøker Arkivenes Hus i Stavanger for å se på arkivene, hvordan våre 70 000 hyllemeter disponeres og hva mer enn magasin som gjemmer seg bakom den tiltalende og moderne trefasaden.

Interiør i harmoni

Om utsiden er vakker er det ingenting sammenlignet med innsiden. Entréen er luftig med store glasspartier, behagelige jordfarger og nydelige tredetaljer. Veggene er dekket av halmlignende lydabsorbenter i lys beige og gir en utrolig akustikk i atriet. Dette har gjort at lokalet dessuten har blitt brukt som konsertlokale, utstillinger og forelesninger. Lysinslippet er fantastisk og trappen mellom etasjene framstår som et kunstverk. Glasspartiene i entréen ved restauranten gir oss inntrykket av å være ute i de fine grøntområdene på tross av at vi faktisk står inne i resepsjonen.

Alle arkiv samlet

Arkivenes Hus i Rogaland er bygget for statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv, Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) og deler av Misjons- og diakoniarkivet VID. Tanken med å samle alle statlige arkiv på et og samme sted er å formidle kunnskapen om historie og kultur. Det skal være enkelt å få tak i det materiale som kan være av interesse for allmennheten eller studenter og forskere ved universitetet. Totalt bevares omfattende informasjonsmateriale fra samfunn, statlig og offentlig forvaltning, private firmaer og organisasjoner. Det er med andre ord en salig blanding material fra en periode på over 500 år. Situasjonen for Stavangers byarkiv var at de tidligere hadde sine arkiver spredd utover forskjellige steder i Stavanger, og dessuten i lokaler som ikke var egnet for oppbevaring. Forskjellen i arbeidsgangen er enorm når de nå i fine og passende lokaler har alt samlet på et og samme sted.

Fukt- og brannsikring

For oss på Bruynzeel er det ikke hver dag vi får være med i ett prosjekt det bygningen faktisk har blitt tilpasset etter våre oppbevaringsløsninger allerede fra begynnelsen. Vi har levert 70 000 hyllemeter i to etasjer, en såkalt Double Decker. Magasinene er klimaregulerte for optimale oppbevaringsforhold og er i tillegg beskyttet mot både fukt og brann. Brannsikringen består av gassen Inergen som ofte blir brukt i lukkede områder. Den senker oksygennivået såpass mye at brannen dør ut. Som beskyttelse mot vann og oversvømminger har man bygget en korridor rundt arkivene som tar opp vannet før det når magasinene.

Effektiv LED-belysning

LED-belysning er installert i samtlige magasiner. En av finessene med effektiv og moderne belysning er at den kan programmeres for automatisk slukking på et bestemt tidspunkt. Dette sparer både ressurser og penger. Alle arkivene er utstyrt med elektrisk drift som gjør arbeidet i arkivet mer skånsomt og ergonomisk for de ansatte. Hyller som er lastet med flere tonn materiale er tunge å flytte på med en manuell håndsveiv.

Aktiv sikkerhet

Innbygd i våre arkiver finnes det vi kaller for «Aktiv sikkerhet». Fotoceller er montert i systemet, og disse registrerer personer eller objekter i den åpne gangen og avbryter i så fall forflyttingen. Motoren er følsom for motstand og stopper automatisk for å unngå klemming. En ytterligere sikkerhet som enkelt kan stilles inn er at brukeren aktivt må sikre en åpen gang før forflyttingen påbegynnes. Dette blir gjort gjennom en knapptrykning før det er mulig å flytte hyllene.

God kapasitet for framtiden

I dag utnyttes 2/3 av arkivets kapasitet, så det finnes god plass for framtiden. Oppbevaringsbehovet er dekket for de neste 25 årene for å være eksakt. Hylledypet er 30-40-50 og for å få in maksimalt antall hyller har de valgt å legge en del av bøkene ned selv om det blir noe vanskeligere å få et overblikk. Totalt er det 25 ansatte som jobber i de forskjellige arkivene.

Arkivenes Hus bygdes av Kruse Smith og sto klart i juni 2017. Bygningen er sertifisert i henhold til BREEAM Excellent standard og ble tidligere i år tildelt den prestisjefylte SHA-prisen for sitt fokus på innovasjon.