Bruynzeel Storage Systems har en ambisjon om nullutslipp innen 2045 og har nådd en stor milepæl, som skal lede bransjen innen plassbesparende lagringssystemer og bli klimanøytral i egen drift fra juni 2021!

Ved å bruke Bruynzeels plassbesparende lagringsløsninger oppnår våre kunder en reduksjon på opptil 75 % av det fysiske fotavtrykket. Med det oppnår de enorme besparelser når det gjelder byggematerialer og byggekostnader, samt driftskostnader som oppvarming, kjøling og belysning. Dette gjør hver plassbesparende løsning fra Bruynzeel til et bærekraftig valg per definisjon.

Bruynzeel Storage Systems’ strategiske mål er å være verdensledende og verdens mest miljøvennlige leverandør av plassbesparende oppbevaringsløsninger. For å nå dette målet jobber vi kontinuerlig med å redusere fotavtrykket vårt og bidrar dermed til en bærekraftig planet.

Som den europeiske markedslederen innen plassbesparende lagringsløsninger har bærekraft vært et sentralt element i driftsstrategien vår i mange år. Vi fjerner for eksempel flere produksjonstrinn ved å bruke uoljet og ikke-galvanisert materiale. På den måten sparer vi enorme mengder vann og energi, unngår forurensende stoffer og reduserer karbonavtrykket vårt betydelig.

Bart Sijben

COO, Bruynzeel Storage Systems

Egen drift: Klimanøytral

Bruynzeel Storage Systems har nå nådd en ny milepæl på veien mot nullutslipp ved å gjøre forretningsdriften klimanøytral. Med «egen drift» mener vi omfang 1- og omfang 2-utslipp i henhold til klimagassprotokollen*. Vi eliminerer disse utslippene innen 1. juniog anskaffer bare lokal grønn elektrisitet fra lokale sol- og vindinstallasjoner og grønn gass fra lokale anlegg.

I tillegg fortsetter vi med ytterligere energireduksjonsprogrammer og overvåker og administrerer energibruken vår kontinuerlig for å sikre at vi bruker litt mindre hvert år. Ved å gjøre dette handler vi i samsvar med SMB-retningslinjene fra Science Based Targets

Ved å gjøre forretningsdriften vår klimanøytral, sørger vi for at kundene våre ikke bare gjør fotavtrykket mindre ved å bruke plassen på en mest mulig effektiv måte, men vi bidrar også til bærekraftsmålene deres ved å redusere fotavtrykket i verdikjeden, som blir referert til som omfang 3-utslipp*

Alexander Collot d’Escury

CEO, Bruynzeel Storage Systems

Nullutslipp

Bruynzeel Storage Systems neste trinn er å bygge et økosystem rundt oss, med partnere som har den samme drømmen. Sammen med partnerne våre streber vi etter å lede bransjen til nullutslipp innen 2045!

Les mer om bærekraft hos Bruynzeel Storage Systems

* Omfang 1 dekker direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder. Omfang 2 dekker indirekte utslipp fra generering av kjøpt elektrisitet, damp, oppvarming og kjøling. Omfang 3 inkluderer alle andre indirekte utslipp som oppstår i selskapets verdikjede.