VÅR STRATEGI

Bruynzeel Storage Systems’ forretningskonsept

Slik henger alt sammen

Målet vårt er å være best i det vi gjør. De beste til å levere plassbesparende oppbevaringsløsninger som skaper plass og bidrar til en bærekraftig planet. Våre verdier, etiske retningslinjer og regler for selskapsledelse utgjør prinsippene for hvordan vi driver virksomheten, og skaper dermed rammeverket for driften.

Gjennom vår forretningsstrategi har vi som mål å være den ledende leverandøren av plassbesparende oppbevaringsløsninger i alle våre markeder og ulike kundesegmenter. Vårt fokus på perfeksjon, innovasjon, geografisk ekspansjon, segmentutvidelse og kommunikasjon gjør det mulig for oss å nå våre mål.

Lederteamet vårt setter inspirerende mål og motiverer våre ansatte til å strekke seg og nå nye ambisiøse mål. Våre ledere er koblingen mellom definisjonen av våre strategiske mål og handlingene som kreves for å komme dit. Våre medarbeidere, som er selskapets viktigste ressurs, er drivkraften bak vår suksess.

Museum aan de stroom - Bruynzeel Storage Systems
Business concept - Bruynzeel Storage Systems
Visjon

Å være verdensledende innen plassbesparende oppbevaringsløsninger som skaper plass og bidrar til en bærekraftig planet. We create space.

Forretningskonsept

Vi ser ikke bare på oss selv som leverandør av oppbevaringsløsninger, vi ser oss selv som en tilrettelegger for effektiv utnyttelse av naturressurser og optimalisering av plass til våre kunder. Vi oppnår dette gjennom vårt innovasjonsprogram, som er basert på tre søyler: kreativitet, funksjonalitet og bærekraft.

Forretningsstrategi

1. Fremragende driftskvalitet
2. Innovasjon
a. Kreativitet
b. Funksjonalitet
c. Bærekraft
3. Geografisk ekspansjon / segmentutvidelse
4. Kommunikasjon

Ledelse

Vi ønsker å bygge opp en høytpresterende kultur i vårt forretningsmiljø gjennom felles verdier og målrettet ledelse. Vi stoler på at våre ledere gjør det mulig for oss å nå våre mål. Det sikrer også at vi gjør bruk av organisasjonens styrke, driver utviklingen i riktig retning, opprettholder fremdriften og tildeler ressursene våre på riktig måte.

Handling

Handling sørger for at strategiene våre implementeres, og at igangsatte aktiviteter defineres og følges opp kontinuerlig. Disse kan for eksempel ta form av vekstplaner, porteføljeutvikling, driftseffektivitet, talentledelse og innovasjonsinitiativer. Vi vil kontinuerlig utfordre oss selv for å sikre at vi er på rett vei når det gjelder å bli verdensledende i vårt marked.

Forretningsstrategi

Vårt strategiske mål er å være verdensledende og verdens mest miljøvennlige leverandør av plassbesparende oppbevaringsløsninger. Dette oppnår vi ved å utforme produkter som er skreddersydde til kundenes nåværende og fremtidige behov. Det gjør vi ved å utvikle en høytpresterende salgsorganisasjon og aktivt opprettholde en enestående innovasjonspipeline for å fremskynde kommersiell utvikling.

Vekststrategien vår er basert på følgende drivkrefter:

Fremragende driftskvalitet

Vi arbeider hardt for å tilfredsstille og skape verdier for kundene våre, og vi prioriterer å kontinuerlig forbedre våre operative prestasjoner. Vi må opprettholde de beste mulighetene for å levere det kundene våre har behov for. Kontinuerlig forbedring er en del av organisasjonens DNA.

Det handler om å ha en mentalitet som fokuserer på å levere raske, fleksible og skreddersydde kundeløsninger som fungerer perfekt på første forsøk, og samtidig opprettholde den overlegne kvaliteten som Bruynzeel er kjent for. Forretningsmiljøet endrer seg raskt, og vi må kunne tilpasse oss de skiftende behovene til kundene og miljøet de opererer i. Mange års ekspertise og en fantastisk lagånd danner fundamentet for støtten vi yter til kundene gjennom den daglige driften. Vi er unike i vår håndtering og administrasjon av så vel små som veldig store prosjekter. Vi validerer kontinuerlig prosjektledelsen vår for å sikre ytelse i verdensklassen.

Innovasjon

Kreativitet: Utmerket produktutvikling og utforming er en prioritet for oss i våre segmenter. Dette omfatter fokus på materialtilstand og moderne design og estetikk.

Funksjonalitet: Vi vil at produktene våre skal hjelpe kundene med å nå sine mål. Derfor setter vi kunden i sentrum når vi definerer funksjonaliteten til produktene våre. Som markedsleder setter vi standarden når det gjelder å innarbeide den nyeste teknologien i våre produkter og prosesser for å gjøre livet til kundene våre enklere og mer behagelig.

Bærekraft: Vi brenner for å skape produkter som ikke bare er produsert i henhold til bærekraftige prosesser, men som også har en positiv innvirkning på bærekraften til kundenes virksomhet.

Ekspansjon

Geografisk ekspansjon: Målet vårt er å fortsette å utvide virksomheten til nye geografiske områder. For tiden utvider Bruynzeel Storage Systems sine aktiviteter i Asia, Stillehavsområdet, Latin-Amerika og Nord-Amerika og har ytterligere planer om utvidelse i andre områder de kommende årene.

Segmentutvidelse: Bruynzeel Storage Systems jobber målrettet med å videreutvikle segmentet museum, arkiv og bibliotek og er kontinuerlig på utkikk etter nye segmenter (f.eks. helsevesen, detaljhandel, OEM og andre), der ekspertisen og erfaringen vår kan tilføre verdi i fremtiden.

Kommunikasjon

Hos Bruynzeel Storage Systems er vi forpliktet til åpen og ærlig kommunikasjon som gjør det mulig for oss å nå våre strategiske mål. For å oppnå forretningsmessig fremgang må vi vinne hjertet og hjernen til en lang rekke interessenter, både interne og eksterne. Derfor mener vi at tydelig og åpen kommunikasjon er en av de grunnleggende drivkreftene for vår langsiktige suksess.