VÅRE KJERNEVERDIER LEDER OSS FRAMOVER
Bruynzeel Storage Systems driver virksomhet i ni europeiske land gjennom salgskontorer og globalt gjennom et nettverk av distributører i 43 land. Våre skreddersydde oppbevaringsløsninger hjelper bedrifter innenfor helsevesenet, museer, biblioteker, kontorer og arkiver med å spare areal og penger gjennom smart design. For oss står kunden i fokus, og målet vårt er å effektivisere og øke oppbevaringskapasiteten til kundene våre. Gjennom teamarbeid oppnår vi målene våre, i samsvar med et sterkt sosialt ansvar for menneskene og jordkloden.

SOM PRODUSENT HAR VI ET SPESIELT ANSVAR
Vi i Bruynzeel Storage Systems anser det som vårt ansvar å bevare miljøet for framtidige generasjoner. Dette innebærer at vi hele tiden forbedrer prosessene våre for å redusere miljøbelastningen. CSR (Corporate Social Responsibility) er en prosess der vi hele tiden streber etter en god balanse mellom mennesket og jorden. Gjennom å investere i selskapet vårt, i medarbeiderutvikling og i utvikling av smarte oppbevaringsløsninger, tilfører vi en viktig merverdi for miljøet vårt.

SERTIFISERT I KUNDETILFREDSHET OG REDUSERT MILJØBELASTNING
Vi hos Bruynzeel Storage Systems har en rekke sertifiseringer både innenfor kvalitet og sikkerhet for produktene våre. To viktige sertifiseringer for virksomheten som går hånd i hånd med selskapets kjerneverdier er standardene ISO 9001 og ISO 14001, som fabrikken i Panningen i Nederland er sertifisert med.

ISO 9001-standarden inneholder retningslinjer for kvalitetssystemet og hvordan organisasjonen bruker kvalitetsprinsippene, samt retningslinjer for å ivareta og forbedre prosesser som er viktige for å øke kundetilfredsheten. Selskaper som oppfyller ISO 9001-standarden har en bedre forståelse og bedre styring av forretningsprosessene. Dette fører til en fokusert og kontinuerlig forbedring, der det endelige målet er å sikre en høy grad av kundetilfredshet.

ISO 14001-standarden inneholder retningslinjer for miljøstyring i en organisasjon, med spesiell oppmerksomhet på kontroll og forbedring av miljøprinsippene. Selskaper som oppfyller ISO 14001-standarden har en bedre forståelse og styring av prosesser knyttet til miljøet. Dette fører til målrettede og kontinuerlige forbedringer for å minimere miljøbelastningen.

Standardene ISO 9001 og ISO 14001 defineres av ISO, Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. Denne organisasjonen er et fellesinitiativ fra de nasjonale standardiseringsorganene i 156 ulike land. For å se hvorvidt selskapene overholder disse kravene og standardene utføres det jevnlige oppfølginger gjennom interne revisjoner, samt en årlig ekstern revisjon som utføres av en uavhengig instans.