OM OSS

Vår visjon

Vår visjon er å være verdensledende innen plassbesparende oppbevaringsløsninger for å bidra til en bærekraftig planet. I en verden der plass er en knapp ressurs og verdifull eiendel, er vi opptatt av å hjelpe organisasjoner over hele verden med å bruke plass på en mest mulig effektiv måte for å bevare de verdifulle dokumentene og kolleksjonene deres. Dette oppnår vi ved å levere plassbesparende oppbevaringsløsninger for å bidra til en bærekraftig planet.

Den stadig voksende befolkningen og den pågående urbaniseringen øker behovet for ressurser i nærheten av disse byområdene. De plassbesparende oppbevaringsløsningene våre reduserer klimaavtrykket ved lagring og dermed også bruken av naturressurser. Et redusert plassbehov betyr lavere kostnader og bidrar kraftig til å redusere klimaavtrykket. Ved å stadig fokusere på selskapets samfunnsansvar bruker vi de beste fremgangsmåtene for energi- og vannforvaltning. I kombinasjon med fokus på materialtilstand støtter dette planetens bærekraft og dermed hver enkelt person som arbeider med løsningene våre.

Selskapsstruktur

Organisasjonens historie startet i 1897. Vår historie og erfaring med oppbevaringsløsninger går tilbake til 1953, da Bruynzeel begynte å tilby reolsystemer av tre. I 1970 ble de første mobile reolsystemene i stål utviklet og introdusert med suksess på markedet. Dette ble starten på en ny æra for å hjelpe kundene våre med å utnytte plass og oppbevare verdifulle dokumenter og samlinger.

I dag tilbyr Bruynzeel Storage Systems et komplett utvalg av toppmoderne oppbevaringsløsninger i flere kundesegmenter, inkludert arkiv, museum og bibliotek. Vi bruker kreativitet vår til å utnytte erfaringen vi har opparbeidet, i nye segmenter og geografiske områder.

Som global produsent, konsulent og installatør har Bruynzeel Storage Systems et enestående kunnskaps- og kompetansenivå som deles med og vedlikeholdes av vårt enorme nettverk av kunder, segmenteksperter, arkitekter og designere over hele verden.

History - Bruynzeel Storage Systems

Selskapets hovedkontor og produksjonsanlegg ligger på samme område i Panningen i Nederland og dekker et areal på 28 700 m2. Produksjonsanlegget er i verdensklasse takket være et høyt automatiseringsnivå.

Bruynzeel Storage Systems tilbyr tjenester i 10 europeiske land gjennom egne kontorer og globalt via et nettverk av partnere i 50 land. Disse kommersielle teamene støttes av et erfarent team av prosjektledere og spesialister som kan oversette kundenes behov og forretningsproblemer til en ultimat løsning og sikre en feilfri gjennomføring i hvert enkelt prosjekt.

Vi bevarer fortiden og forbedrer fremtiden

Den største globale utfordringen i dag er trolig hvordan vi kan ta vare på planeten, slik at fremtidige generasjoner får glede av den. Plass blir en knapp ressurs på grunn av kontinuerlig vekst i befolkningen og ressursene som trengs for å støtte denne veksten, og som i sin tur fører til kritiske forurensningsnivåer over hele planeten. Dette leder oss til spørsmålet: Hvordan kan plassbesparende oppbevaringsløsninger bidra til å redusere denne effekten og skape en renere planet som er bærekraftig for fremtiden?

Hos Bruynzeel Storage Systems bryr vi oss om fremtiden. Vi ønsker å bidra til en bedre verden, der en voksende befolkning har et økende behov for effektiv bruk av plass og naturressurser. Vi tror at smarte oppbevaringsløsninger gjør en forskjell, både for å bevare fortiden og forbedre fremtiden.

Compactus Dynamic 2 XT - Bruynzeel Storage Systems
Dynamic 2 App - Bruynzeel Storage Systems

Bevaring handler ikke bare om lagring av gjenstander eller dokumenter, det handler om å beskytte kunnskap og informasjon som er forseglet i disse skattene. Kunnskap som kan frigjøres for å forbedre fremtiden. Frigjøring av informasjon er bare verdifullt hvis vi kan trekke ut kunnskap fra informasjonen, som kan brukes til å ta bedre beslutninger som påvirker hverdagen vår.

I produksjonsprosessen vår fokuserer vi aktivt på forsvarlig vannforbruk og bruk av sunne materialer ved å anvende stål som ikke er behandlet med olje. Dette sparer ikke bare enorme vannmengder, men forhindrer også at giftige kjemikalier brukes rengjøring av stålet.

Vi har som mål å gjøre det rette for planeten og menneskene, og vi ønsker å ha en positiv innvirkning på livene til våre ansatte, deres familier og lokalsamfunnet.

Ved å bruke bærekraftige utformingsprinsipper reduserer vi ikke bare vårt eget klimaavtrykk. Det bidrar også til å redusere kundenes klimaavtrykk! En bedre fremtid ved å bruke våre løsninger.