Bruynzeels produkter overholder internasjonale kvalitetskrav og er sertifisert av uavhengige eksperter på dette feltet.

RAL-RG 614

RAL-sertifikatet garanterer at oppbevaringssystemene våre overholder generelle krav til kvalitet og sikkerhet. Standardene for overholdelse av RAL fastsettes uavhengig av en leverandør. Standardene administreres av det tyske instituttet for produktkontroll og sertifisering (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung). Kvaliteten blir jevnlig kontrollert av et uavhengig organ. Hvert produkt sjekkes flere ganger i året. Inspeksjonene foregår i fabrikken og på anleggene. Dette omfatter også inspeksjoner av installerte produkter.

RAL-sertifiserte produkter

 • Sysco 810 en 820

Bevegelige kontorskap

 • Compactus® Original XT
 • Compactus® Dynamic (Pro) XT

Mobile arkivskap

 • Compactus® Original XTR
 • Compactus® Dynamic (Pro) XTR

IEC 60950

The International Electrotechnical Commission (IEC) er den ledende organisasjonen som utarbeider og publiserer internasjonale standarder for alle elektriske, elektroniske og relaterte teknologier. IEC 60950 sikrer at alt IT-utstyr med vekselstrøm eller batterier er sikkert, herunder kontorutstyr og tilhørende utstyr, med en nominell spenning på mindre enn 600 volt.

IEC 60950 certified products

Bevegelige kontorskap

 • Compactus® Dynamic (Pro) XT

Mobile arkivskap

 • Compactus® Dynamic (Pro) XTR

CERTIFIED SAFETY (GS)

GS-sertifisering sikrer at produktene er i samsvar med tyske og (hvis aktuelt) europeiske retningslinjer for sikkerhet. GS = Geprüfte Sicherheit (testet sikkerhet). Sertifiseringen brukes for et bredt spekter av produkter, inklusiv elektrisk utstyr, og bekrefter at utstyret er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder og er testet og kontrollert av et statlig godkjent, uavhengig organ.

GS sertifiserte produkter

Painting shelves

 • ArteStore Terra, ArteStore Rota
 • Sysco 810 en 820

Bevegelige kontorskap

 • Compactus® Original XT
 • Compactus® Dynamic (Pro) XT

Mobile arkivskap

 • Compactus® Original XTR
 • Compactus® Dynamic (Pro) XTR

CE-MARKERING (EN 15095)

Elektriske anlegg skal være lovlig installert og så trygge som mulig. I Europa ble maskindirektivet 2006/42/EF etablert for dette formålet. I dette direktivet er kravene til produktene våre beskrevet i en produktspesifikk standard: EN 15095. For å få et CE-merke må det foreligge et dokumentert bevis på at produktet er i samsvar med de relevante kravene. Salgsorganisasjonene våre vil skriftlig erklære CE-samsvar for å indikere at produktet overholder standardene. En juridisk bindende signatur garanterer ansvaret vårt.

CE sertifiserte produkter

Bevegelige kontorskap

 • Compactus® Dynamic (Pro) XT

Mobile arkivskap

 • Compactus® Dynamic (Pro) XTR

ISO9001 OG ISO14001

ISO 9001-standarden inneholder retningslinjer for kvalitetssystemet og måten organisasjonen bruker retningslinjene for kvalitet på. I tillegg inneholder den standardretningslinjer for å sikre og forbedre prosesser som er viktige for å øke kundetilfredsheten. Selskaper som overholder ISO 9001-standarden har en bedre forståelse og en bedre styring av forretningsprosesser. Dette fører til fokusert og kontinuerlig forbedring, med et endelig mål om å sikre et høyt nivå av kundetilfredshet.

ISO 14001-standarden angir retningslinjer for miljøstyringen til en organisasjon, med spesiell oppmerksomhet på kontroll og forbedring av miljøretningslinjer. Selskaper som overholder ISO 14001-standarden har en bedre forståelse og en bedre styring av prosesser knyttet til miljøet. Dette fører til målrettede og kontinuerlige forbedringer for å minimere miljøbelastningen.

Standardene ISO 9001 og ISO 14001 defineres av den Internasjonale Organisasjonen for Standardisering (ISO). Denne organisasjonen er et fellesinitiativ mellom de nasjonale standardiseringsorganene til 156 land. Det kontrolleres regelmessig gjennom interne revisjoner og en årlig ekstern revisjon av en uavhengig instans om bedriftene er i samsvar med standardene. For Bruynzeel er dette uavhengige organet Bureau Veritas. Bruynzeel Storage Systems er ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.

Ønsker dere mer informasjon om Bruynzeels oppbevaringsløsninger?