BÆREKRAFTIGHET HOS BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS

Vision-Bruynzeel-Storage-Systems

VÅR VISJON

Vår visjon er å være verdensledende innen plassbesparende lagringsløsninger for å bidra til en bærekraftig planet.I en verden der plass er en knapp ressurs og verdifull eiendel, er vi opptatt av å hjelpe organisasjoner over hele verden med å bruke plass på en mest mulig effektiv måte for å bevare de verdifulle dokumentene og kolleksjonene deres. Dette oppnår vi ved å levere plassbesparende lagringsløsninger.

«Creating space for a healthy planet»

Den stadig voksende befolkningen og den pågåendeurbaniseringen øker behovet for ressurser i nærheten av disse byområdene og tettstedene. De plassbesparende lagringsløsningene våre reduserer klimaavtrykket ved lagring og dermed også bruken av naturressurser. Et redusert plassbehov betyr mindre kostnader og bidrar kraftig til å redusere klimaavtrykket.

Ved hjelp av kontinuerlig fokus på bedriftens samfunnsansvarbruker vi de beste fremgangsmåtene for energi- og vannforvaltning og sunne materialer som bidrar til planetens bærekraft, i tillegg til å hjelpe brukere av løsninger levert av Bruynzeel Storage Systems.

For å nå målet vårt om å være Net Zero innen 2045, har vi implementert en ny CSR-policy med ambisiøse mål.
Interessert i å lese mer om vår reise fra nåtid til en lysere fremtid?

Conserving-the-Past_Bruynzeel-Storage-Systems
Conserving-the-past-Bruynzeel-Storage-Systems

BEVARING AV FORTIDEN, FORBEDRING AV FREMTIDEN

Kanskje den største globale utfordringen i dag, er hvordan man kan«ta vare» på planeten så fremtidige generasjoner får glede av den.

Bevaring dreier seg ikke bare om å lagre ting og dokumenter, menogså om å beskytte kunnskapen og informasjonen som oppbevares.

Målet vårt er å gjøre de rette tingene for både planeten og folket, ogå ha en positiv påvirkning på livene til ansatte, familiene deres og nærmiljøet.

CSR-Bruynzeel-Storage-Systems

BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR

Bedriftens samfunnsansvar er et grunnleggende prinsipp innen Bruynzeel Storage Systems. Det omfatter ansvaret vårt for folk, profitt og planeten. Vi jobber kontinuerlig med å være den mest miljøvennlige leverandøren av plassbesparende lagringsløsninger.

I alt vi gjør, fokuserer vi på å forbedre miljøeffektivitet for oss og kundene våre. Daglig demonstrerer vi samfunnsansvaret vårt ved å:

Respecting-Bruynzeel-Storage-Systems
Respektere kulturen,skikkene og lovene i landene viopererer i.
Work-Bruynzeel-Storage-Systems
Kun jobbe medforretnings-partnere som overholderstandardene våre
Communicate-Bruynzeel-Storage-Systems
Kommunisere på enåpen og ærlig måte medalle interessenter.
Express-opinion-Bruynzeel-Storage-Systems
Ha mot til åsi hva vi mener.
Responsibility-Bruynzeel-Storage-Systems
Ta personlig ansvarfor handlingene våre.
Work-Bruynzeel-Storage-Systems
Hjelpe lokalsamfunnetved å investere i sosialetiltak.
Communicate-Bruynzeel-Storage-Systems
Kontinuerlig jobbe medmiljøeffektiviteten ogredusere klimaavtrykket vårt.

SLIK HJELPER VI KUNDENE VÅRE MED Å REDUSERE KLIMAAVTRYKKET OG ØKEBÆREKRAFTEN I MILJØET DER DE BYGGER

VANLIG LAGER

>50% av plassen brukes ikke til lagring

Mobile-shelving-Bruynzeel-Storage-Systems

COMPACTUS®-LAGER

Spar 50 % m2 plass

eller

øk kapasiteten med 100 %

Compactus-Double-Decker-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

COMPACTUS® TOETASJERS LAGER

Spar 75 % m2 plass

eller

øk kapasiteten med 200 %

BRUK COMPACTUS®-LØSNINGENE VÅRE FOR Å REDUSERE DET FYSISKE KLIMAAVRTRYKKET VED Å:

  • Redusere mengden bygningsmaterialer som brukes
  • Spare energikostnader for oppvarming og kjøling av bygningen din
  • Spare energi gjennom effektiv gangbelysning
  • Redusere mengden sikkerhetstiltak
Sustainability-factory-Bruynzeel-Storage-Systems
Co2-Bruynzeel-Storage-Systems

BÆREKRAFTIGHET

BÆREKRAFTIGHET ER EN NATURLIG DEL AV DEN DAGLIGE TANKEGANGEN VÅR. KUN BRA ER IKKE GODT NOK. DERFOR ER MÅLET VÅRT Å REDUSERE CO2-AVTRYKKET VÅRT MED 2 % PER KG STÅL SOM BRUKES. HVERT ÅR.

Dette oppnår vi ved å kontinuerlig å forbedre prosessene våre. Eksempler på dette:

Bruk av LED-lys på fabrikken vår i stedet for lysstoffrør
Bruk av lavere temperaturer og høyere effektivitet til puddermaling enn bransjens standarder
Gjenbruk av energi fra produksjonslinje ne i fabrikken vår
Recycle-Bruynzeel-Storage-Systems
Fokus på material-helse. Kontinuerlig økning av prosentandelen resirkulert innhold i stålet vårt.

DET SOM GJØR OSS UNIKE I BRANSJEN, ER AT VI PRODUSERER MED TÅL SOM VERKEN ER OLJET ELLER GALVANISERT. DETTE GJØR AT VI SPARER:

CO2 spart

Årlig besparelse

2.108.000 kg = 476 personbiler kan kjøre i ett år

Besparelse per hyllemeter:

1,41 kg = 190 ladinger av smarttelefoner

Vann spart

Årlig besparelse

25.097 m3 = Drikkevann for 34.380 mennesker

Besparelse per hyllemeter:

16 L = Trekk ned i toalettet 5 ganger

Avfall spart

Årlig besparelse

96,52 m3

Chemical-saving-Bruynzeel-Storage-Systems

Kjemikalier spart

Årlig besparelse

15.216 L

KVALITET OG SERTIFIKATER

Certificates-Bruynzeel-Storage-Systems