HISTORISKT ARKIV

Ett historiskt arkiv ställer speciella krav på utrymme och förvaring för att föremålen ska kunna bevaras på optimalt sätt. De här utrymmena tillhandahålls ofta med ett klimatsystem som ger kontroll över temperatur och luftfuktighet. Filter i ventilationskanalerna säkerställer att de historiska arkiven inte påverkas av damm eller smuts. Om arkivrummet är utrustat med ett bra klimatsystem rekommenderar Bruynzeel Storage Systems ett öppet förvaringssystem. Det här ger ett aktivt luftflöde genom arkiven, vilket tillsammans säkerställer att föremålen bevaras på effektivast möjliga sätt.

UNDVIK UTSLÄPP

Onödiga utsläpp i förvaringsutrymmen kan skada föremålen. Utsläpp i historiska arkiv minimeras på följande sätt:

  • Stålväggar och -dörrar.
  • Skenor i betonggolvet eller i ett utsläppsfritt aluminiumgolv.
  • Arbets- och paketeringsbänkar med mjuka bänkskivor eller stålskivor.
  • Specialförpackningar och syrafria lådor.
  • Galvaniserade föremål tillåts, men rekommenderas inte. Zinkvitt ger svarta fläckar och en ojämn yta. Det ska t.ex. aldrig användas vid förvaring av böcker, eftersom bokomslagen förstörs.

MOBIL FÖRVARING

Om det tillgängliga utrymmet ska användas på ett effektivt sätt, erbjuder mobila förvaringslösningar flera fördelar. För lagring av historiska samlingar, ömtåliga samlingar eller samlingar samlingar som måste förvaras i en miljö med effektiv klimatreglering, erbjuder Bruynzeels mobila dokumentskåp optimalt skydd för alla typer av samlingar.

  • Vibrationsfri förflyttning tack vare funktionen ‘soft start-/stop, som säkerställer att samlingen kan förflyttas på ett säkert sätt.
  • Efter stängning kan systemet slås på automatiskt för extra ventilering så att samlingen kan skyddas optimalt.
  • Systemet kan kopplas till brandlarmet. När larmet aktiveras kan förvaringssystemet stängas automatiskt för att skydda samlingen mot rök, eller öppnas så att släckmedel kan aktiveras för samlingen.
  • Ska stora föremål förvaras ? Med Bruynzeels mobila dokumentskåp kan ni förvara materialet på ett säkert sätt. Skador kan förhindras genom att stoppavståndet enkelt kan förflyttas bort från de mobila dokumentskåpen.

TILLSAMMANS HITTAR VI NYA IDÉER OCH LÖSNINGAR

Vi tror på samarbete och det är därför vi samarbetar med inredningsarkitekter, kontorsinnovatörer och även med våra kunder, såsom Adecco, Bosch, Deloitte, E.on, Kellogg’s och Siemens. Rullarkiv för kontor, “Spacefulness” erbjuder intelligenta, utrymmesbesparande förvaringslösningar för moderna kontor.

Välj Bruynzeel och du väljer garanterad kvalitet och hållbarhet. Bruynzeel är ISO 9001- and ISO 14001-cerifierade.

Önskar du mer information om Bruynzeel Storage Systems förvaringslösningar.