Mobile oppbevaringssystemer er en effektiv og praktisk løsning når man skal oppbevare mye på begrenset plass. Mobile oppbevaringssystemer – også kjent som mobile reoler, rullehyller og mobile bokhyller, har en historie som går mer enn 50 år tilbake i tiden.

Bruynzeel Storage Systems var et av de første selskapene som utviklet et funksjonelt mobilt oppbevaringssystem. Ideen var enkel: Plassere en rekke skap eller hylleenheter på en hjulbase som går på skinner i gulvet. Det aller første systemet hadde en enkel skyv-og-trekk-mekanisme med et fastmontert håndtak på enden av skapet, slik at man med håndkraft kunne føre hyllene langs gulvskinnene. Like etter ble de mobile enhetene utstyrt med et tannhjulsystem, der håndtakene på enden av hver hylle kunne dreies for å føre hyllene fra venstre til høyre. 1962: Det første mobile oppbevaringssystemet noensinne Det aller første mobile oppbevaringssystemet ble innført i 1962, og det revolusjonerte markedet. Det ble produsert ved hjelp av Bruynzeels standard treskap. Systemet sparte betydelige mengder gulvplass, ettersom designen gjorde at gangene bare trengte å være åpne ved bruk. Produktet ble viden brukt i arkiver, i museumsmagasiner og på kontorer.

Manuelle mobile reoler
Moderne mobile reoler kan flyttes manuelt eller ved hjelp av elektriske motorer. Manuelle eller hånddrevne mobile oppbevaringssystemer er konstruert med et roterende håndtak på den ytre enden av en oppbevaringsenhet eller et arkivskap. Når håndtaket vris rundt, aktiveres en mekanisme som driver enheten til venstre eller høyre, avhengig av om man roterer håndtaket med eller mot klokken. På et kontor kan man for eksempel bygge mobile arkivskap i høyden dersom plassen er begrenset.

Selv om hyllerommene på de mobile basene finnes i mange standardstørrelser, kan de også blandes, slik at man kan lage skreddersydde hyllelengder og slik maksimere oppbevaringsplassen i et rom. Hver hylle monteres vanligvis på en planert spor for å kompensere for hellinger i det eksisterende gulvet. Dette gjør det mulig å flytte tunge enheter med minimal anstrengelse. Sporet kan enten nedsenkes i et eksisterende eller nylagt gulv eller integreres i et opphøyet gulv, slik at man får en jevn overgang mellom enheten og gulvet rundt.

Elektroniske mobile reoler
Elektronisk mobile reoler bruker små motorer som er gjemt i basen til å bevege enheten når man trykker på en knapp. Elektroniske mobile reoler har en rekke sentrale fordeler i forhold til de mekaniske løsningene. Berøringsknapper gir enkel tilgang for alle, også for bevegelseshemmede. De ekstra sikkerhetsfunksjonene gjør at de elektroniske hyllesystemer ofte velges av offentlige virksomheter, som for eksempel universiteter og offentlige biblioteker. De mest avanserte modellene kan tilkobles arkiveringsdatabaser og kan bruke RFID for å gi enklere gjenfinning av arkivmateriale med automatisk åpning og lukking.

Doble mobile reoler
Det mest avanserte mobile oppbevaringssystemet som finnes for svært store volumer er det doble mobile hyllesystemet. Denne giganten har plass til inntil 400 % mer materiale på en gitt gulvplass enn enetasjes arkivhyller. Til tross for utbredt bruk i lagerbygninger og eksterne magasiner, kan det doble systemet også monteres der det er begrenset plass.

Organisasjoner med tilhørighet i et område med høy husleie og/eller begrenset gulvareal får dermed en sårt etterlengtet oppbevaringsplass. Tvillinggangene over og under den integrerte mesaninetasjen beveges i tandem. Belastningen fra begge nivåer overføres via søyler gjennom plattformen til bakkenivå. Dermed slipper man en plasskrevende strukturell mesaninetasje og sparer verdifull plass. Før innføringen av dobbeltdekkeren, måtte man bruke svært høye stabler for å oppbevare materiale på en såpass effektiv og intensiv måte. Da oppsto det en rekke tilgangsproblemer, ikke minst når man skulle nå de høyeste hyllene, ettersom dette krevde spesielle trapper eller heiser. Et dobbeltdekkersystem, slik som det som ble montert av Bruynzeel ved Library of Birmingham, gir de ansatte tilgang til alle hyllene uten behov for separate stiger eller trapper, slik at man oppnår enklere tilgang og større brukervennlighet.

Bruksområder
Mobile oppbevaringssystemer brukes ofte i akademiske og kommersielle sammenhenger når man skal oppbevare en betydelig mengde fysisk arkivmateriale, filer eller bøker. Dette kan være medisinske eller offentlige registre, papirintensive kontorer – som i advokat- og revisoryrket – og offentlige biblioteker og fagbiblioteker.

Et annet vanlig bruksområde er i detaljhandelens lager, der man ønsker å maksimere lagerkapasiteten eller redusere arealet som brukes i butikken. Dermed kan en større del av butikkplassen benyttes til kunde- og salgsformål

Kapasitets- og kostnadsbesparende fordeler
Et vanlig oppsett av mobile kontorhylleenheter gir nær 50 % reduksjon av benyttet gulvplass eller en 50 til 100 % økning i oppbevaringsplassen sammenlignet med tradisjonelle arkivskap. Med «trekkspill»-enheter – det såkalte «enkel tilgangskorridor-prinsippet» – trengs plassen mellom reolene bare når de er i bruk. En annen energibesparende fordel er en reduksjon i belysningskostnadene. Når man velger integrert LED-belysning i de mobile oppbevaringssystemene, tennes lysene bare når gangen er i bruk. Dette gir en total energibesparelse på inntil 97 % sammenlignet med vanlige takmonterte lysstoffrør.

Nye bruksområder for mobile oppbevaringssystemer
De seneste trendene på området kontorarbeidsmiljø, inkludert reduksjon i papirforbruket på grunn av digitaliseringen, har bidratt til at mobile oppbevaringssystemer brukes mer og mer på ulike arbeidsplasser. Mobile oppbevaringssystemer som er egnet for fleksible arbeidsområder, som for eksempel Bruynzeels kontorenhet, er utformet for å kunne oppbevare en rekke ulike materialer på et kompakt areal. Systemene kan ha plass til kjøleskap, garderobe, flatskjermer og skap til personlige eiendeler.