Helt siden begynnelsen av menneskeheten har folk samlet og bevart gjenstander og informasjon som er dyrebare og verdifulle for dem og fremtidige generasjoner. Arkiv har alltid eksistert. Oppbevaringen har imidlertid endret seg mye de siste par tiårene. Den har blant annet blitt mye mer effektiv enn den noen gang har vært! Husker du introduksjonen av mobile reolsystemer? Eller til og med Double Decker-reoler? Disse er banebrytende innovasjoner for å oppbevare verdifulle gjenstander og dokumenter på en mer effektiv måte. Disse innovasjonene har imidlertid også en ulempe: trygghets- og sikkerhetsspørsmål. For gjenstandene dine, men mest av alt for medarbeiderne.

La oss gå gjennom noen trygghets- og sikkerhetsproblemer for å sjekke om arkivet ditt fremdeles er fremtidssikkert.

Lagringens trygghet

Med selvflyttende oppbevaringssystemer følger det med risikoer. Risiko for å skade verdifulle gjenstander og dokumenter. Hvilke tiltak har du på plass for å forhindre dette? Ved å bruke riktig avansert teknologi kan disse risikoene reduseres til nesten null. For eksempel: Reoler kan slutte å bevege seg når de oppdager gjenstander eller personer i midtgangen, og reolsystemet kan kobles til bygningens brannalarm.

Lagringens sikkerhet

Sjekk hvor godt arkivet ditt er beskyttet mot tyveri og uautorisert tilgang. Tyveri kan koste mye penger. Tyverisikringsteknologi og tilgangskontroll kan i stor grad redusere risikoen. Uautorisert tilgang kan forhindres ved å ha tilgangskontroll. Ordne personlige RF-ID-kort eller PIN-koder, slik at tilgang kan gis eller nektes per gang. Ha en alarm på plass når noen prøver å tvinge seg inn i en arbeidsgang. Reoler kan aktivt skyves tilbake, og en alarm kan gå av.

Er brukerne dine trygge?

Fremfor alt er det viktig at personene som jobber i arkivet kan bruke oppbevaringssystemet på en trygg måte. For å forhindre at folk blir skadet må du ha sikkerhetstiltak på plass. Et skap må slutte å bevege seg når det oppdager en person i gangen. Forsikre deg om at systemet har de nyeste teknologiene, som kameraer, fotoceller og et intelligent system for blokkeringsdeteksjon som kan forhindre at en reol beveger seg. I mørkere ganger kan automatisk belysning være en god løsning.

Har du et trygt og holdbart arkiv for samlingen og medarbeiderne? Kontakt oss for en full gjennomgang av arkivet ditt. Uansett hvilke behov du har, har vi løsningen!