Er arkivet ditt fremtidssikkert?

Er arkivet ditt fremtidssikkert?

Helt siden begynnelsen av menneskeheten har folk samlet og bevart gjenstander og informasjon som er dyrebare og verdifulle for dem og fremtidige generasjoner. Arkiv har alltid eksistert. Oppbevaringen har imidlertid endret seg mye de siste par tiårene. Den har blant...