Aktivitetsbaserte kontor har vært en designstrategi i flere år og trenden viser at fler og fler bedrifter implementerer denne strategien i løpet av 2018. Med en økt digitalisering og med dagens teknikk har de ansatte mulighet til å utføre jobben sin andre steder enn på kontoret, noe som reduserer behovet for et individuelt kontor eller skrivebord. Det er nå mulig å jobbe «Hvor som helst, når som helst». Vi har også en ny generasjon på arbeidsmarkedet som utfordrer hvordan vi jobber og kommuniserer. Det skal være fleksibelt, raskt, sosialt og toveiskommunikasjon. Derfor kan det være nødvendig å tilpasse arbeidsplassene til alles behov.

Samtidig som bedrifter vil bruke plassen i sine lokaler med effektivt vil de også skape ett sterkt samhold i firmaet. Kontoret spiller en viktig rolle i å bygge en bedriftskultur samtidig som det er en sosial plass der vi kan utbytte erfaringer og kunnskap. I og med det økende behovet for å fort kunne tilpasse sitt kontor for forandringer så har flere bedrifter valgt å overgå fra tradisjonelle stasjonære arbeidsplasser til aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser innebærer at medarbeidere velger plass ut i fra arbeidsoppgaver og arbeidsmetode. Bedrifter vil tilpasse arbeidsplassen etter individets arbeidsmetode. De innser at vi aller er forskjellige med forskjellige behov for å kunne gjøre en bra jobb. Kontorets forskjellige områder blir med som soner og er en kombinasjon av åpne rom, private rom, grupperom, kreative rom, stille rom og sosiale områder. Medarbeidernes muligheter for å velge mellom forskjellige miljøer bidrar også til trivsel. På morgenen henter den ansatte sine eiendeler i ett skap og velger arbeidsplass etter dagens arbeidsoppgaver. Når en ansatt deretter avslutter sin arbeidsdag legges personlige eiendeler tilbake i ett skap.

For å lese mer om oppbevaringsløsninger for aktivitetsbaserte kontor, les her.

Dersom dere trenger hjelp med oppbevaringsløsninger for blant annet deres ansattes eiendeler, ta gjerne kontakt med oss.