PERSONSVERNERKLÆRING FOR BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS AG

Bruynzeel Storage Systems forklarer i denne personvernerklæring hvor dine personlige data lagres og hvorfor de samles inn. Bruynzeel Storage Systems vil gjerne belyse risikoen, dine rettigheter og forpliktelser håndteringen av personlige data kan medføre. Bruynzeel Storage Systems vil også forklare hvordan du kan utøve dine rettigheter når det kommer til dine personlige data.

1. IDENTITETS- KONTAKTOPPLYSNINGER

Bruynzeel Storage Systems AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

Tlf: +47 40 00 47 40
E-mail: info@bruynzeel.no

Spørsmål angående din integritet kan sendes til privacy@bruynzeel.org

2. DATABEHANDLING

Gjennom tjenester som tilbys av Bruynzeel Storage Systems og/eller tredjepart, bearbeides personlige data. I denne forbindelse defineres bearbeiding som: Bruk av dine personlige data, for eksempel å legge til informasjon, lagre informasjon, videresende informasjon eller slette informasjon. Bruynzeel Storage Systems bruker denne informasjonen for eksempel til å sikre ett korrekt helhetsinntrykk av våre tjenester. Bruynzeel Storage Systems bruker dine personlige data for å sikre korrekt leveranse av dine bestillinger, for å fullføre våre avtaler med deg, ledelsesinformasjon, produkt- og serviceutvikling, for å gjennomføre analyser og følge (lokale) juridiske forpliktelser.

Tredjepartsfirma på linje med Bruynzeel Storage Systems:
– Tognology

Nettsteder eid av Bruynzeel Storage Systems:

 • https://bruynzeel-storage.nl
 • https://bruynzeelstorage.be
 • https://bruynzeel.de
 • https://bruynzeel.fr
 • https://bruynzeel.se
 • https://bruynzeel.no
 • https://bruynzeel.dk
 • https://bruynzeel.co.uk
 • https://bruynzeel-storage.com
 • https://bruynzeel-store.nl
 • https://bruynzeel-store.be
 • https://bruynzeel-store.com


 

3. TYPER AV DATA VI LAGRER

 • Navn, adresse, by
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, mailadresse og postadresse
 • Fødselsdato og alder
 • Stedsdata
 • Innloggingsinformasjon
 • Betalingsinformasjon som faktureringsadresse, bankkontonummer og bedriftsomsetning
 • Informasjon knyttet til din arbeidsgiver, funksjon og inntektsdata
 • Detaljert (teknisk) data for å kunne bruke våre tjenester, nettsteder og apper. Vi lagrer informasjon om hvilken enhet du bruker og enhetens egenskaper, type nettleser og hvilket språk, dato og type interaksjon samt IP-adresse.
 • Kategorisert informasjon om dine interesser

Det er viktig å merke seg at Bruynzeel Storage Systems ikke bruker all informasjon som samles inn fra alle. Den type informasjon som brukes er avhengig av hvilke tjenester du bruker og hensikten med den data som behandles av Bruynzeel Storage Systems.

Bruynzeel Storage Systems behandler ingen personlige data som for eksempel etnisitet, politisk ståsted, religion, medlemskap i fagforening, seksuell legning, eller juridiske (kriminelle) data.

Bruynzeel Storage Systems behandler bare personlige data som oppgis av våre kunder. Personlig data overføres også når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev.

Bare med ditt uttrykkelige samtykke blir din mailadresse lagt til i vår mailliste. Våre besøkende har mulighet til å avregistrere seg via en link som er inkludert i all epost vi sender ut.

Bruynzeel Storage Systems behandler ingen personlige data for andre formål enn det opprinnelige formål uten å be om ditt samtykke og bare etter vi har mottatt ditt samtykke.

4. KILDE TIL DATAINNSAMLING

Bruynzeel Storage Systems kan be om tilgang til data fra sine kunder og kundene får selv avgjøre om de vil oppgi eller holde tilbake denne data. For å bruke visse tjenester er det nødvendig at kunden oppgir viss informasjon, en kunde har alltid muligheten til å avstå fra å oppgi denne data, med den forståelse at tjenesten ikke kan benyttes. Det finns også data som Bruynzeel Storage Systems innhenter automatisk, som for eksempel detaljert informasjon om hvilke enheter kunden benytter. Bruynzeel Storage Systems innhenter denne data via cookies og lignende teknologi.

5. DATAINNSAMLINGENS HENSIKT

Bruynzeel Storage Systems bruker din data for følgende formål:

 • For å kunne tilby tjenester og produkter fra Bruynzeel Storage Systems og forsikre at de fungerer korrekt
 • For å gjennomføre avtaler
 • For å gjennomføre analyser
 • For å følge juridiske skyldigheter

6. SAMTYKKE

Bruynzeel Storage Systems behandler personlige data i samsvar med personvernsforordningen (GDPR). Dersom behandlingen av personlig data er basert på ditt uttrykkelige samtykke har du alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

7. DATABEHANDLING SOM ER NØDVENDIG FOR Å GJENNOMFØRE AVTALEN

I noen tilfeller kan Bruynzeel Storage Systems behandle din data ettersom det er nødvendig for at avtalen kan gjennomføres. Uten denne behandling kan ikke Bruynzeel Storage Systems levere tjenestene/produktene. Følgende informasjon kan omfattes av denne behandling: mailadresse, fornavn, etternavn, innstillinger for nyhetsbrev, navn og adresse til din arbeidsgiver.

8. DATABEHANDLING SOM KREVES VED OVERHOLDELSE AV JURIDISKE FORPLIKTELSER

Bruynzeel Storage Systems kan bearbeide data i henhold til juridiske krav. I henhold til loven må Bruynzeel Storage Systems for eksempel lagre betalingsinformasjon i minst syv år for skattemyndigheter.

Bruynzeel Storage Systems beholder ingen personlige data lengre enn nødvendig. Den periode som data finns lagret er for administrative og finansielle data (inklusive personlige data) ti år fra registreringstidspunktet og for annen informasjon fem år fra registreringsdatoen og flere år avhengig av avtalens varighet og den avtalte garantiperioden.

9. DATABEHANDLING FOR BERETTIGET INTERESSE

Bruynzeel Storage Systems kan også bearbeide data dersom det finnes berettiget interesse for selve Bruynzeel Storage Systems eller tredjepart. Dette gjelder for eksempel interesser i selskapet. Ved et slikt tilfelle vil Bruynzeel Storage Systems alltid gjøre en nøye avveiing med din integritet som det viktigste utgangspunktet. Bruynzeel Storage Systems bruker dette grunnlag som ett unntak og vil i den utstrekning det er mulig bruke de tidligere nevnte prinsipper seks, sju og åtte.

10. MOTTAGERE AV PERSONLIG DATA

Din data kan utveksles og kombineres innen Bruynzeel Storage Systems og tilknyttede selskaper.

For behandling av personlige data bruker Bruynzeel Storage Systems tredjepart som i visse tilfeller får tilgang til din data. Bruynzeel Storage Systems gjør avtaler med disse prosessorer for de instruksjoner og sikkerhetsstandarder de må følge. Dette er juridisk avtalt i en såkalt prosessoravtale.

All personlig data samles og lagres i en programvare som leveres av en leverandør i Canada. Denne leverandør har ikke tilgang til denne informasjonen selv, så lenge ikke tilgang har uttrykkelig utstedts av Bruynzeel Storage Systems. Dette er avtalt i en prosessoravtale

Bruynzeel Storage Systems kommer ikke til å videresende informasjon fra EU-kunder til land utenfor EU, så lenge Bruynzeel Storage Systems ikke er skyldig til å gjøre dette i henhold til lov eller rettsavgjørelse.

11. COOKIES

Vi bruker cookies på denne og andre nettsteder fra Bruynzeel Storage Systems. Bruynzeel Storage Systems bruker følgende cookies.

 • Analytiske cookies: for å analysere og samle inn statistikk for å forbedre opplevelsen på nettstedet og annonsene.
 • Funksjonelle cookies: for brukervennligheten på nettstedet.
 • Sosiale cookies: for å tilby muligheten til å dele, for eksempel kommentarer eller artikler.

Ved å bruke våre tjenester og nettstedet godkjenner du at vi plasserer og leser cookies på våre nettsteder. Ditt samtykke er gyldig under avtalens varighet og til du trekker det tilbake.

12. PROFILERING

Vi kan bruke profilering for våre tjenester. Dette inkluderer følgende: analysere, samle inn og kombinere personlige data med hensikten å plassere deg i en viss kategori.

Gjennom profilering kan Bruynzeel Storage Systems utlede interesser, innhold som kanskje interesserer deg, og hvilke produkter og tjenester som passer deg.

Profilering kan påvirke din integritet. Dette kan være avhengig av unøyaktige eller feilaktige og utdaterte data, så feil kategorier er knyttet til deg. Dersom det ovennevnte er tilfelle kan du kontakte privacy@bruynzeel.org. Bruynzeel Storage Systems vil da ta tiltak ved å for eksempel tilbakestille eller slette din profil.

13. KLAGER

Personvernsforordningen (GDPR) gir deg rett til å sende in en klage til (nederlandske) datatilsynet.

14. SIKKERHET PERSONLIG DATA

Bruynzeel Storage Systems respekterer de rettigheter og skyldigheter som oppstår gjennom personvernsforordningen (GDPR). Bruynzeel Storage Systems gjør sitt ytterste for å beskytte dine personlige data så godt som mulig, og gjør passende tekniske og organisatoriske tiltak, som med tanke på nåværende tekniske framsteg, forsøker å hindre at uautoriserte får tilgang til data og att denne data forblir hemmelig.

Dersom Bruynzeel Storage Systems arbeider med (under-) prosessorer, krever Bruynzeel Storage Systems at de behandler din informasjon i henhold til samme sikkerhetsstandard.

15. RETTIGHETER FOR DEG SOM ER REGISTRERT

Du kan gjøre en forespørsel om å få innblikk i dine personlige data. Du kan også be oss om å forbedre dine personlige data, supplere, slette eller kontrollere om personlig data ikke stemmer, er ufullstendig eller irrelevant eller på noen annen måte behandles i strid med juridiske krav. Du kan også innvende mot behandlingen av dine personlige data og be om at dine personlige data overføres.

Du kan når som helst be om å utøve en av de nevnte rettighetene. Send en mail med din forespørsel til: privacy@bruynzeel.org. I din mail angir du, så tydelig som mulig, hvilke personlige data din henvendelse gjelder og hvilken rett du vil bruke. Bruynzeel Storage Systems vil forsøke å svare innen fire uker.

16. ENDRINGER

Bruynzeel Storage Systems forbeholder seg retten til å ensidig endre, eller endre denne personvernserklæring når som helst og for hvilken som helst grunn.

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTATER?

Vennligst kontakt oss på:
E-Mail: privacy@bruynzeel.org

28-03-2018