KONTAKT

Bruynzeel Storage Systems er Europas ledende utvikler og produsent av innovative lagringsløsninger til kontorer, arkiver, museer og biblioteker. Selskapet har salgskontorer i ni europeiske land og et distribusjonsnettverk som dekker 43 land over hele verden.

Bruynzeel Storage Systems AS

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge Tlf: +47 40004740 Fax: +46 (0) 31 486 696
info@bruynzeel.no

Kontakt/Distriktssjefer

Johnny Bratland – Distriktssjef Nord & Vest Tlf.: +47 474 69 959
johnny.bratland@bruynzeel.no

Lars Viksengen- Distriktssjef Sør Tlf.: +47 950 57 286
lars.viksengen@bruynzeel.no

Ragnar Møllegaard – Prosjektdirektør Tlf.: +4790828056
ragnar.mollegaard@bruynzeel.no

Project Manager, Skandinavien Peter Luukkonen M +46 706-954 700
peter.luukkonen@bruynzeel.se

Adm. Direktør Skandinavia

Peter Larsson +46 31- 771 70 39
peter.larsson@bruynzeel.se