Collection Center Netherlands (CC NL) i Amersfoort huser samlingene til fire nasjonale institusjoner: Rijksmuseum, Dutch Open Air Museum, Palace Het Loo og National Cultural Heritage Agency. Det bærekraftige, energieffektive depotet er unikt i verden og blir stedet der man skal lagre, bevare, undersøke, utveksle kunnskap og låne nederlandske mesterverk. Bruynzeel Storage Systems leverte oppbevaringssystemene.

Det florerte av utfordringer under utformingen av Collection Center Netherlands, sier prosjektleder Twan Janssen i Bruynzeel Storage Systems. Han er stolt over at prosjektet ble fullført så raskt og på en så god måte.

Twan-Janssen_Bruynzeel-Storage-Systems

«Hver fase i dette store prosjektet hadde sine egne utfordringer. Det var utstedt et europeisk anbud som omfattet mange flere aspekter enn vanlig. Dette var faktisk to separate anbud, fordi det var utstedt et eget anbud for de seks rommene med maleriskjermer i fjerde etasje. Vi måtte gjøre mye på kort tid for å komme med et godt tilbud.

«Det er ikke ofte man får et så stort og komplekst oppdrag.»

Twan Janssen

Prosjektleder Bruynzeel Storage Systems

Da vi mottok oppdraget, kom detaljene inn. Vi laget en detaljert plan for hvert rom, der vi jobbet tett med de ansatte i CC NL. Samarbeidet var utmerket gjennom hele prosessen.

Med et prosjekt som dette er det også viktig å se an situasjonen nøye på stedet og ikke bare stole på tegningene. Du må alltid håndtere uventede avvik og justeringer, som du må finne en løsning for på stedet. Vi har for eksempel kommet med nye løsninger for skinnene på gulvet for mobile maleriskjermerne sammen med gulvfirmaet. Selv om vi brukte mange standardmaterialer, var oppgaven som helhet virkelig tilpasset arbeid. 

I løpet av snaue ti måneder installerte Bruynzeel-monteringsteamene 24 250 kvadratmeter med maleriskjermer, 8650 kvadratmeter med Longspan-hyller, 2400 kvadratmeter med grenreoler, 18 060 kvadratmeter med Sysco-reoler, 960 kvadratmeter med mobile vogner, 1287 teppestativer, 3655 skuffer, 117 panelstativer og 191 garderober i skap.

Tallene er utskåret i en metallplate som Stedssjef Wim Hoeben mottok fra Bruynzeel etter at prosjektet var fullført, og som nå ligger på skrivebordet hans. Som et trofé tildelt etter en imponerende sportsprestasjon. «Det Bruynzeel har oppnådd her på så kort tid er også en stor prestasjon», sier stedssjefen.

Janssen: “En kompliserende faktor var at koronautbruddet kom rundt det tidspunktet vi startet installasjonen på. Dette krevde mye av monteringsteamene våre, som selvfølgelig måtte kunne jobbe trygt. Desto bedre er det at vi klarte å gjøre det på en så bra måte innen ti måneder, takket være samarbeidet med CC NL, andre parter og innsatsen til våre egne ansatte.”

 

Vil du vite mer om CollectieCentrum Nederland?

Vil du vite mer om våre lagringsløsninger for museer?