UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I NEWCASTLE, UK

Ett nytt ekstra høyt Compactus mobilt hyllesystem frigjør viktige leseplasser for studentene ved universitetet i Newcastle. Arbeidet krevde at 8000 hyllemeter med bøker og tidsskrifter ble flyttet fra biblioteket til et eksternt sted.

Ettersom bibliotekets eksisterende oppbevaringssystem var fullt, var eneste praktiske og langsiktige løsning å opprette et nytt eksternt arkiv bestående av 24 000 hyllemeter for over 200 000 bøker og tidsskrifter. Universitetet i Newcastle er en av landets ledende undervisningsinstitusjoner med rundt 200 lavere grader og 300 etterutdannings- og forskningsprogrammer. Blant universitetes biblioteker finner vi The Robinson Library, som er biblioteket på selve universitetsområdet, The Walton Medical and Dental Library og The Law Library.

LØSNINGEN
Nye lokaler ble funnet i nærheten, i Gateshead. Biblioteket vurderte ulike alternativer for å oppnå den kapasiteten de ønsket, f. eks installasjon av en mesanin, men selv da kunne ikke statiske hyller gi tilstrekkelig med oppbevaringsplass. I 2010 ble det installert en prøveløsning i form av en blokk med høye mobile reoler, som fort viste seg å være lønnsomt. Denne løsningen økte kapasiteten og utnyttet gulvarealet til det fulle, samtidig som brukerenes tilgang var like god som førEtter dette ble design, levering og installering av en komplett hylleløsning lagt ut på anbud. Valget falt på et Compactus® mobilt hyllesystem med 11 nivåer. I tillegg til hylleplassen for bøker og tidsskrifter installerte Bruynzeel også mobile vogner med fire meter høye bildestativer for universitetes innrammede malerier. For å unngå å forstyrre det daglige arbeidet ved biblioteket, tilpasset Bruynzeel installeringen til bibliotekets egen flytteplan. Det nye hyllesystemet ble installert slik at biblioteket kunne tømme og demontere sine statiske hyller – for å frigjøre plass – rett før det mobile systemet ble satt opp. Parallelt skjedde det en oppgradering av biblioteket som utvidet kapasiteten til 300 leseplasser med nye pulter, møbler og datasystemer.