SIEMENS REAL ESTATE, TYSKLAND

Med mobile kontorhyller, har Siemens Real Estate oppnådd individuelle plasser for de ansatte, og med hjelp av moderne IT-teknikk har man skapt fleksible arbeidsplasser.

LØSNINGEN
Siemens Real Estate sitt nye kontor hadde behov for konsentrerte individuelle områder integrert med større og mer åpne plasser for flere personer. I samarbeid med Johann Wilhelm GmbH, har Bruynzeel installert Compactus mobile lagringssystem for å utnytte den tilgjengelige plassen maksimalt.