SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIBRARY

Shenzhen Science and Technology Library er det første biblioteket med to funksjoner: offentlig bibliotek og akademisk bibliotek. Biblioteket deles av akademiske skoler fra fire universiteter: Peking University, Tsinghua University, Harbin Institute of Technology og Nankai University, og er åpent for de lokale innbyggerne. Oppdraget «Alt for folket, for alle mennesker» har som mål å tjene de lokale studentene og fakultetsmedlemmene, bedriftsforskerne og innbyggerne i Shenzhen.

For omtrent ti år siden designet Shenzhen Science and Technology Library rommet med faste bibliotekshyller. På grunn av den økende samlingen opp gjennom årene manglet det imidlertid lagringskapasitet. Derfor bestemte de seg for å øke boklagringen ved å optimalisere plassen og maksimere lagringskapasiteten. Lagringssystemet måtte også være av høy kvalitet for å minimere problemer og ha en lang produktlevetid.

Bruynzeel Storage Systems designet lagringsløsninger for Shenzhen Science and Technology Library, og de faste bibliotekshyllene ble erstattet av mobile bibliotekshyller. To Compactus® Dynamic II XTR ble installert med over 11 km med hyller! På denne måten doblet de lagringskapasiteten og er i stand til å lagre den voksende samlingen av bøker.