SECURITAS, NEDERLAND

Securitas er hovedsakelig kjent for sikkerhets- og vakt-tjenester. Selskapet tilbyr også arkivlagring, behandling og administrasjon for tredjepersoner. Mange sykehus, oljeselskap, banker, luft- og romfartsselskap setter sin lit til Securitas når det kommer til sikker og bærekraftig oppbevaring av dokumenter, CDer, DVDer, mikrofilmer og historiske arkiv. På grunn av økende etterspørsel så Securitas det nødvendig å utvide sin lagerkapasitet.

LØSNINGEN
En økning på over 8km lineært hyllesystem brakte Securitas til opp mot 60km. Ved å bruke høyt mobilt lagersystem for den nye installasjonen, oppnådde Bruynzeel å skape signifikant mer lagerplass på det området som var tilgjengelig.