RABOBANK IJSSELDELTA, NEDERLAND

Da Rabobank IJsseldelta kontoret skulle innredes, fikk Bruynzeel en rekke krav som skulle oppfylles. Det skulle være så mye oppbevaringsplass at kundemapper kunne oppbevares i laterale hengemapper. I tillegg skulle reolene også inngå i et behagelig arbejdsmiljø.

LØSNINGEN
Set ti lyset av den plass som skulle anvendes til oppbevaring av kundemapper, valgte Rabobank en løsning med kompaktreoler. Compactus® Dynamic XT med justerbar LED-belysning i gulvet ble installert. For å integrere friske farger i interiøret ble glasfrontene på de mobile reolene utstyrt med et fotografi. Det avspeiler Rabobank’s aktiviteter som sponsor av det nasjonale hockey team. Bruken av de friske fargene gir kontoret et moderne preg, som matcher Rabobanks image.