NORDJYLLAND HISTORISKE MUSEUM, DANMARK

Nordjylland Historiske Museum gjennomførte en omfattende overføring av en samling fra tidligere Aalborg Historiske Museum. Alle gjenstander ble flyttet fra Aalborg bysentrum, hvor både plass og tilgangsmuligheter hadde blitt utilstrekkelig, til nye og moderne lokaler i Vestbjerg. Vang Mark er et samfunnshus, bygget av Aalborg Kommune og huser tre institusjoner basert i Aalborg: KUNSTEN, Aalborg byarkiv og Nordjylland Historiske Museum.

LØSNINGEN
Bruynzeel har levert Compactus® Original mobile hylleenheter. Installasjonene er plassert i varehus: Tørr (lagring av arkeologiske metaller), Kald (lagring av glass negativer og e-plater), Frost (Lagring av acetat og farge-film), Nitrat (Lagring av bilder og film som inneholder nitrat) og et basis-lager for plater. Spesielt er den siste installasjonen fantastisk med sine mobile hyller opp til 6 meter høyde. Videre har vi installert totalt 1490 palle plasser og 3 mesanin-konstruksjoner med statiske hyller installert. Mesaninene har et total-område på 1200 m2 og alt i alt har lageret en kapasitet på 15.538 hyllemeter.

”Vi har oppdaget at Bruynzeel har et stort utvalg av lagersystem for museum som i en stor grad dekker våre forskjellige behov. Hyllesystemet med fleksible hylledybder passer oss utmerket, og har også gjort at vi får utnyttet tilgjengelig plass bedre. Det er viktig for oss å ha fleksible ordninger tilgjengelig for å kunne utnytte plassen best mulig.”

Per Hadsund – Conservation Officer

 

”Vi har utformet oppsettet i nært samarbeid med Bruynzeel og TL Byg,
noe som har gjort det mulig for oss å ikke bare optimalisere plassutnyttelsen,
men like så logistikk – med gode transport-ruter. Det har vært vesentlig
for oss, som daglige brukere, å kunne ta del i alle detaljer og planleggingen av
lager-utformingen”.

Bodil Frandsen – Collection inspector