MUSEUM AAN DE STROOM (MAS), BELGIA

På MAS vil du oppdage hvordan havnebyen Antwerpen har vært forbundet med resten av verden gjennom århundrer. MAS utgør de nye rammene for Etnographisk Museum, det nasjonale Shipping museum og Folklore Museet.

LØSNINGEN
Da det nye museumsmagasinet skulle designes valgte konservatoren museumsoppbevaring med offentlig adgang. Dette har resultert i installasjonen av en Bruynzeel Compactus Double Decker, som er et plassutnyttende, 2-etasjes mobilt oppbevaringssystem. Systemet gjør det mulig å i danne områder med adgangskontrollert tilgang og samlingen er beskyttet bak trådnett og glassvegger. Ved å velge dette mobile oppbevaringssystemet sikrer museet at en uerstattelig samling oppbevares sikkert, uten at det gjemmes helt bort.