KOMMUNEFORVALTNINGEN I PUURS, BELGIA

Kommuneforvaltningen i Puurs var ivrig etter å få forflyttet sine arkivlager til nytt sted. Puurs er plassert sørvest for provinsen Antwerpen, i hjertet av Small Brabant, og kommunen ønsket å flytte sine eksisterende mobile lagerenheter og få dem satt opp igjen, i nye lokaler. En garanti var påkrevd for deler, levering og en garantiperiode på minst ett år.

LØSNINGEN
For å imøtekomme kommuneadministrasjonens krav, foreslo Bruynzeel å levere et nytt elektronisk driftssystem og nytt overflatepanel, til å bli tilpasset eksisterende mobile enheter. Resultatet: et moderne, mobilt lagersystem som utnytter og tar i bruk så mange eksisterende deler som mulig.