IRLANDS MILITÆRARKIVER

Irlands militærarkiver

Irlands president Michael D. Higgins innviet i 2016 det nye militærarkivet på Cathal Brugha Barracks i Dublin, i forbindelse med hundreårsjubileet for påskeopprøret i 1916. Militærarkivet er ett av sju byprosjekter som ble etablert i forbindelse med hundreårsmarkeringen av hendelsen som forandret irsk historie. I arkivet oppbevares materiell fra militæret, forsvarsdepartementet og hærens pensjonsmyndighet samlet på ett og samme sted.

Sikker oppbevaring av arkivmateriell

Det nye arkivanlegget er spesialbygd og åpner for en sammenslåing av alle landets militærarkiver, som for øyeblikket oppbevares på en rekke forskjellige steder. En trygg og moderne oppbevaring av arkivmateriell i ca. 70 000 arkivbokser med et spesielt klimarom for oppbevaring av mediemateriell – som f.eks. video, filmruller, fotografier, mikrofilm osv. – som stiller høye krav til inneklimaet.

22 kilometer med elektrisk styrte kompakthyller fra Bruynzeel.

Mer enn 22 kilometer elektrisk styrte kompakthyller med de høyeste internasjonale standardene ble montert i begge etasjene i nybygget. Arkivene ble i begge etasjene knyttet sammen med den eldre, allerede eksisterende toetasjesbygningen. Den eldre bygningen ble oppført i 1903 og er av stor kulturell verdi og var tidligere Barracks’ sykehus. Det gamle sykehuset har blitt nøye restaurert og bevart for å gjøre plass til et bibliotek med lesesaler, administrative områder og en ny funksjonell inngang som gjør det enklere for allmennheten å få tilgang til anlegget.

Førerløftende gaffeltrucker og trådløs styring av arkivene

De mobile kompakthyllene går på skinner og er over fire meter høye. For å nå opp til de øverste hyllene brukes to førerløftende gaffeltrucker. Da kan brukeren bli med opp på plattformen og plukke ned arkivboksene på de høyeste nivåene på en enkel og sikker måte. De flyttbare hyllene kan fjernstyres via trådløse nettbrett som er koblet til den respektive trucken. En ruter er montert på hver faste hylleseksjon for å sikre at tilgangen til det trådløse nettverket ikke brytes. Brukeren kan dermed åpne ganger og flytte hyller ved hjelp av en fjernkontroll eller på nettbrettet med Bruynzeels egne app.

Fire timers brannklassifisering

På grunn av høydebegrensningene i bygningen er den nye arkivdelen nedsenket en halv etasje og danner en lav kjellerdel med plass til de nederste hyllenivåene. Hovedstrukturen består av en forhåndsstøpt betongramme som har fire timers brannklassifisering for å møte de høye kravene til arkivoppbevaring. Bygningene som huser militærarkivet forvandlet et tidligere tomt område og de tilhørende omgivelsene til et innbydende, vakkert sted for både ansatte og besøkende.

Irlands største arkivprosjekt

Det har blitt tatt fullt hensyn til den historiske og kulturelle verdien av bygningene under hele byggeprosessen – ikke bare for bevaringens del, men også på grunn av hundreårsjubileet. Med historien som bakteppe har man i dag skapt en moderne og funksjonell arbeidsplass. De ansatte som sitter i de nye bygningene er svært fornøyde med resultatet og fordelene de har fått i det daglige arbeidet.

Installasjonen av mobile kompakthyller er den største så langt i Irland, og Bruynzeels lokale partner Storage Systems Ltd er svært stolt og beæret over å være en del av dette høyteknologiske prosjektet.

Fakta:

  • 22 kilometer hylleplan
  • 140 tonn stål
  • 1500 installasjonstimer
  • 800 kg lastekapasitet per seksjon
  • 8000 kg lastekapasitet per vogn
  • Den største hylleseksjonen kan håndtere 88 000 kg og 6765 arkivbokser og åpnes på 10 sekunder fra man trykker på skjermen.
  • Den største installasjonen av elektrisk styrte kompaktarkiver i Irland