HENNESSY, FRANRIKE

JAS HENNESSY & CO, FRANKRIKE

Jas Hennessy & Co, det berømte konjakkselskapet, har sentralisert og pusset opp arkivinstallasjonene sine. I dag er de historiske arkivene åpne for besøkende, og de fungerer som et utstillingsvindu for selskapets historie, samtidig som de moderne arkivene endelig har blitt sammenstilt og indeksert.

Raphael Gérard – leder for bevaring av kulturarv

250 ÅR – PÅ TIDE MED VÅRRENGJØRING!

I 1765 grunnla Richard Hennessy merkevaren Hennessy i byen Cognac, nå kjent over hele verden for sitt selvtitulerte utvalg av brennevin. Konjakk, som er et produkt av dobbel gjæring av druer, er en raffinert drikk som er godt kjent i Frankrike, men også i blant annet USA og Kina.

I 2015, etter å ha blitt verdensledende i bransjen og medlem av LVMH-gruppen, solgte Hennessy rundt 72 millioner flasker i året. For å feire 250-årsjubileet sitt ønsket Hennessy å vise fram historien sin, som er rik på arkiv- og samleobjekter.

Siden 1765 har Hennessy faktisk utført arbeidet på samme sted og vært like nøye i bevaringen av arkivene sine – en anglosaksisk vane som har vedvart opp gjennom tidene. Dette jubileet skapte en mulighet til å sortere, indeksere og rydde opp i 7 km med arkiver, lagret på ulike steder.

HISTORISKE OG SAMTIDIGE ARKIVER – 2 ULIKE TILNÆRMINGER

Det var i 2012 at prosjektet med omklassifiseringen startet, med sikte på å indeksere samtlige arkiver. De historiske arkivene ble lagret ved anlegget i et tidligere fermenteringsrom, mens de andre – de nye og moderne arkivene – ble oppbevart i 5 lagerrom spredt over selskapets hovedkvarterer, som noen ganger lå ganske langt fra hverandre.

For den historiske delen måtte man finne et middel for å bevare de gamle arkivene og samtidig kunne vise dem fram som en del av selskapets arv. Det å gjøre dette området tilgjengelig for besøkende var en mulighet til å forvandle det til et utstillingsvindu for Hennessys historie og håndverk – et ekte kommunikasjonsverktøy. Det var en sjanse til å samle alle arkivene på ett sted, flatt i nøytrale konvolutter, sammen med historiske elementer som f.eks. begrensede opplag, samlinger og kampanjegjenstander fra forskjellige epoker.

For den historiske delen måtte man finne et middel for å bevare de gamle arkivene og samtidig kunne vise dem fram som en del av selskapets arv. Det å gjøre dette området tilgjengelig for besøkende var en mulighet til å forvandle det til et utstillingsvindu for Hennessys historie og håndverk – et ekte kommunikasjonsverktøy. Det var en sjanse til å samle alle arkivene på ett sted, flatt i nøytrale konvolutter, sammen med historiske elementer som f.eks. begrensede opplag, samlinger og kampanjegjenstander fra forskjellige epoker.

For den moderne delen var målet å indeksere og sentralisere arkivene. Det finnes et stort antall dokumenter som jevnlig må søkes gjennom. Faktisk er det svært vanlig at administrative eller juridiske dokumenter sjekkes som et ledd i undersøkelsene av forfalskede produkter. Det var svært vanskelig å finne et dokument når arkivene lå spredt over flere anlegg. Målet var derfor å indeksere dem på riktig måte for å klassifisere dem og gjøre dem lettere tilgjengelig. Det var også en mulighet til å sortere og kvitte seg med unyttige dokumenter.

DE HISTORISKE ARKIVENE – ET UTSTILLINGSVINDU FOR SELSKAPET

Bygningen der de historiske arkivene ble lagret var et tidligere fermenteringsrom – en smal bygning med et svært høyt tak. Gulvarealet måtte optimaliseres, og det ble raskt besluttet å bruke en Compactus® Double Decker – et reolsystem i to nivåer – slik at man kunne bruke to etasjer og dermed doble det brukbare arealet, som opprinnelig var på 136 m². Arealet ble derfor delt inn i 2. Den ene halvparten ble utstyrt med Compactus® Dynamic mobile reoler spredt over to etasjer og brukes til å oppbevare alle de nøytrale konvoluttene med historiske dokumenter. Det mobile systemet gjør også at lagringskapasiteten kan fordobles, på grunn av at det ikke er rom mellom reolene. Den andre halvparten av arealet er utstyrt med faste vinduer, og bak disse er det en utstilling av skjøre gjenstander som illustrerer Hennessys historie. De tilgjengelige arkivene kombinerer dermed eleganse og synlighet.

Dette er en god løsning, både når det gjelder representativitet og funksjonalitet, og vi har fått flere besøkende enn forventet.

Raphael Gérard – leder for bevaring av kulturarv

SENTRALISERTE, TIDSRIKTIGE OG MODERNE ARKIVER

De tidsriktige og moderne arkivene som lå spredt over 5 forskjellige anlegg, ble gjenstand for en langvarig prosess der man destruerte alle duplikater og andre unyttige dokumenter. De øvrige dokumentene ble katalogisert og installert på nytt ved hovedkvarteret i Cognac. To forskjellige rom på 250 m², organisert i lengderetningen, ble gjort tilgjengelige for arkivene.

De to arealene var igjen veldig smale, og det var nødvendig med en løsning for å maksimere lagringskapasiteten. Bruynzeel foreslo en smart løsning med å plassere Compactus® mekaniske mobile reoler i lengderetningen, slik at lagringsområdet kunne maksimeres og installasjonskostnadene minimeres. Til slutt ble 5700 løpemeter installert og resultatet var spektakulært.

Vi er veldig fornøyde! Hovedstyret var svært villige til å gjøre disse endringene, og i dag er vi veldig stolte av å kunne vise fram disse rommene. Bortsett fra møblene har vi virkelig optimalisert plassen. Der vi tidligere hadde foreldede installasjoner, er vi nå perfekt utstyrt.

Raphael Gérard – leder for bevaring av kulturarv