ERASMUS UNIVERSITET ROTTERDAM, NEDERLAND

Erasmus Universitet i Rotterdam har flere depot for lagring av bøker og innbundne tidsskrifter. Disse lokalene ble raskt fylt opp og universitetet fant en tidligere butikk de ønsket å konvertere til et bibliotekdepot.

LØSNINGEN
Det viste seg at lagringskapasiteten på gulvet ikke var sterkt nok til å holde alle hylleenheter. For å løse dette problemet ble karbon ståldrager montert for å forsterke gulvet – dette som en del av installasjonprosessen. Depotet inneholder nå 1.322 m2 av lagermasse.