Når du er i fasen hvor du velger lagringsløsning for dokumenter og gjenstander, er det mange faktorer du må ta hensyn til. Det er vanskelig å vite alle fordeler og ulemper ved valgene du må ta. Et av valgene du må ta, er hvilket materiale du vil lagre objektene i. Ofte blir dette valget gjort uten å tenke på det, og det blir egentlig ikke vurdert hvilke konsekvenser det har.

En fersk vitenskapelig studie om galvaniseringsprosessen av stål antyder at kunder bør avstå fra å velge galvaniserte materialer, spesielt for innendørs miljøer på grunn av innvirkningen materialet og galvaniseringsprosessen har på miljøet.

Så la oss være bevisste på disse konsekvensene og forbedre verdens tilstand!

Galvanisert stål er kjent for god korrosjonsbestandighet, billig produksjon og enkelt vedlikehold. Men miljøimplikasjonene som følge av galvaniseringsprosessen går stort sett ubemerket hen og blir ikke overveid, til tross for flere alvorlige miljøtrusler! I tillegg til at den har et omfattende ressurs- og råvarebehov, er galvaniseringsindustrien blant annet ansvarlig for å produsere giftige tungmetaller, gasser og slam som biprodukter fra produksjonsprosessen. For utendørs bruk og bygningskonstruksjoner som må tåle flere tiår med værforhold uten å miste strukturelle egenskaper, kan fordelene oppveie de negative effektene. For innendørs bruk er dette imidlertid helt unødvendig. Miljøpåvirkningen i forhold til bart stål er vist i tabell 1 og er selvforklarende.

Tabell 1: Miljøpåvirkning av galvanisert stål mot bart stål per tonn.

Tabell-1_Miljopavirkning-av-galvanisert-stal_bruynzeel-storage-systems

Av den grunn blir alternative og mer bærekraftige beleggløsninger, som pulverlakkering, stadig mer populære i stålindustrien og gir et verdifullt alternativ med like gode resultater. En kort oversikt over fordelene og forskjellene er vist i tabell 2.

Tabell 2: Sammenligning av pulverlakkerings- kontra galvaniseringsprosessen og innvirkning

Tabell-2_Sammenligning-av-pulverlakkerings-kontra-galvaniseringsprosessen_Bruynzeel-storage-systems

Er du fortsatt i tvil?

De forrige eksemplene handler om den negative effekten galvaniseringsprosessen har på planeten vår. La oss tenke på menneskers helse … Visste du at Food and Drug Administration (FDA) har utstedt en matkode som ikke tillater at galvaniserte materialer (verktøy og overflater) brukes i kontakt med syrlig mat? Advarselen ble gitt med hensyn til helsemessige implikasjoner som følge av uvanlig store mengder sink som kan forårsake ulike alvorlige helseproblemer og sykdommer. 

Oppsummert bør det være et enkelt valg å velge pulverlakkert stålmateriale for innendørs bruk, ettersom galvanisert stål legger så mye press på miljøet fra produksjonsprosessen til resirkuleringsfasen. Bærekraft og sirkulær økonomi er viktigere enn noen gang, og bedriftene må derfor begynne å se på sine egne bærekraftsmodeller og bidraget de kan gi for å redde planeten og forbedre helsen og velbefinnende til innbyggerne! Ifølge de vitenskapelige studiene denne artikkelen er basert på, virker det veldig tydelig at bevissthet og oppmerksomhet utover det vi ser………..virkelig er nødvendig for å ta de riktige valgene!

 

Bærekraftighet hos Bruynzeel Storage Systems 

Kilder:

  • Arcelor Mittal (2019): Environmental Product Declaration as per /ISO 14025/ and /EN 15804/. Hot dip galvanized steel with pure zinc coating. Hg. v. Institut Bauen und Umwelt e.V.
  • Arcelor Mittal (2020): Environmental Product Declaration as per ISO 14025 and EN 15804. Colled Rolled Steel Coils. Hg. v. Institut Bauen und Umwelt e.V.
  • Research Paper “The Galvanization Process – An application-oriented review” Holy Shit. Studentische Cradle to Cradle Beratung gGmbH (2020), Scientific Validation & Endorsement Prof. Dr. Michael Braungart, Leuphana University Lüneburg, Fakultät für Ethik und Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung
  • FDA Food code 2013 4-101.15 Food and Drug Administration