Samfunnsansvar anses som en viktig ingrediens i alt vi gjør

VÅR CSR FILOSOFI

En virksomhet kan tenke på samfunnsansvar som en «hovedrett» eller som en «siderett», noe som gjenspeiler hvorvidt samfunnsansvar blir sett på som et vesentlig element eller som et tillegg til kjernefunksjonene. Selv om det ikke er noe galt å vise en høy grad av samfunnsansvar som en siderett, men hos Bruynzeel anser vi samfunnsansvar som et av fundamentene i forretningsmodellen vår.

Dette betyr at samfunnsansvar anses som en viktig «ingrediens» i alt vi gjør når vi kreerer en hovedmeny av produkter og tjenester.

PRIMÆRMÅL

Tilby løsninger i henhold til en modell basert på sirkulær økonomi

SEKUNDÆRMÅL

Maksimere den inkluderende økonomien innenfor denne rammen

LANGSIKTIG AMBISJON

Innen 2025 ønsker vi å arbeide i henhold til sirkulær økonomi-modellen. Innen utgangen av 2020 skal vi ha utarbeidet en plan for hvordan vi skal sikre at løsningene og prosessene våre er tilpasset denne modellen.

KJAPPE FAKTA

I flere tiår har vi jobbet for å minimere virkningen selskapet vårt og produktene våre har på miljøet. Denne innsatsen skjer kontinuerlig, og vi ønsker å holde dere oppdatert om hva vi gjør.

GRØNT PUNKT NORGE

Vi er medlemmer i Grønt Punkt Norge.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall.
Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen. Grønt Punkt Norge tar ansvar i hele landet og der emballasjen blir avfall.

PARTNERE OG RÅDGIVERE

Når vi skal utforme en sirkulær økonomi, innser vi at vi bare er én av mange aktører som kan bidra meningsfylt til denne nye økonomien, og derfor er partnerskapene våre selve nøkkelelementet om vi skal lykkes med denne utfordrende prosessen.

Sammen med disse partnerne og rådgiverne har vi tatt store steg. Og mange flere skal det bli.

HELSE OG SIKKERHET

Bruynzeel Storage Systems er et selskap som bryr seg. I tillegg til å drive virksomhet i henhold til lokal helse- og sikkerhetslovgivning, mener vi at vi bare kan fortsette med å bygge opp en solid og vellykket organisasjon når de ansatte kan arbeide trygt og føle seg trygge. Helse og sikkerhet hos Bruynzeel Storage Systems handler derfor ikke bare om å arbeide aktivt med å fjerne fysiske farer, men også om å skape vilkår som stimulerer til god ledelse, høyt engasjement og glede i Bruynzeel-samfunnet og medlemmene av familien vår.

RESPEKTERE MILJØET

Om vi ser videre inn i fremtid, står verden overfor utallige utfordringer. Det kreves stor innsats fra alle bedrifter om vi skal møte behovene til en voksende verdensbefolkning på en planet som allerede er under press og har et begrenset ressursgrunnlag. Hos Bruynzeel Storage Systems mener vi at vi har et ansvar for å gå over til en sirkulær økonomi for å kunne bidra til å skape en virkelig bærekraftig framtid. En framtid uten avfall, i symbiose med miljøet vårt og ressursene våre. En framtid der hvert produkt utvikles for flere brukssykluser. En framtid der ulike material- og produksjonssykluser nøye tilpasses, slik at det én prosess skaper alltid bidrar til den neste prosessen.

Vi ser avfall, restprodukter och skadade produkter som råvaror. Det ger oss en grund för att starta upp en ny produktionscykel.

Avfallsreduksjon

Snarere enn å se på utslipp, biprodukter fra produksjon og skadede og uønskede produkter som «avfall», blir de for oss til råstoffer – næringsstoffer for en ny produksjonssyklus.

LEVERE HØYESTE KVALITET

Hos Bruynzeel setter vi standarden når det gjelder å levere produkter av høyeste kvalitet. Produktene våre oppfyller og overgår de ledende internasjonale kvalitetsstandardene, noe som er dokumentert gjennom våre mange sertifiseringer fra uavhengige eksperter på området.

PERSONALSTØTTE OG -BEVARING

Det er viktig for oss å tiltrekke oss, utvikle og beholde høyt kvalifisert personell. For å oppnå dette tilbyr vi de ansatte å delta på gratis på kurs og opplæringsprogrammer. Gjennom denne tilnærmingen håper Bruynzeel å kunne stimulere til kontinuerlig jobbutvikling og personlig utvikling og dermed øke verdien av «et liv hos og etter Bruynzeel».

SAMMEN KAN VI FINNE NYE LØSNINGER OG MULIGHETER

Vi tror på samarbeid, og derfor har vi tett dialog med interiørarkitekter og kontorinnovatører, samt med kundene våre. Blant våre kunder finner vi bl.a. Adecco, Bosch, Deloitte, E.on, Kellogg’s og Siemens. Med mobile kontorskap får du intelligente, plassbesparende løsninger som alltid er en del av det store bildet. Vi tilbyr multifunksjonalitet og fleksibilitet – perfekt skreddersydd til dine behov og din arbeidsstil.

Avdelingen for forskning og utvikling og det erfarne kundeserviceteamet vårt sikrer at vi kan utforme og tilpasse produktene våre så de møter alle dine behov.

Velg Bruynzeel, så velger du også en garantert kvalitet og holdbarhet. Bruynzeel er ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.

Ønsker dere mer informasjon om Bruynzeels oppbevaringsløsninger?